AIVD: meer landen bedreigen nationale veiligheid Nederland

Dreigingsbeeld Nederland is een gevoelig doelwit voor sabotage, cyberoorlogvoering en hackaanvallen, zo stellen de AIVD, MIVD en NCTV in een gezamenlijk rapport.
Het hoofdkantoor van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).
Het hoofdkantoor van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Foto Hollandse Hoogte / Robin Utrecht / ANP

De nationale veiligheid wordt steeds meer bedreigd door andere landen, die daarvoor meer verschillende tactieken inzetten. Dit is onder meer het gevolg van destabiliserende internationale ontwikkelingen, zoals het conflict tussen de Verenigde Staten en China en de oorlog in Oekraïne. Dat is de conclusie van de hoofden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in een maandagmiddag gepubliceerd rapport.

Rusland en China worden als voorbeelden genoemd van landen die zo’n ontwrichtende rol spelen voor de Nederlandse openbare veiligheid. De territoriale veiligheid van de EU, de NAVO en Nederland staat hierdoor volgens de auteurs van het rapport steeds meer onder druk: „Daarnaast blijft inmenging van andere landen de sociale en politieke stabiliteit van Nederland bedreigen”. Ook de economische veiligheid is steeds meer in het geding, net als de internationale rechtsorde. Als voorbeeld van mogelijke sabotagedoelen in Nederland worden ondergrondse fysieke leidingen voor energievoorziening en de digitale infrastructuur genoemd.

Lees ook: Zij maken de beruchte AIVD Kerstpuzzel: ‘Hij mág niet door iedereen op te lossen zijn’

Ook het feit dat Nederland een open kenniseconomie kent met bedrijven en onderwijsinstellingen met een hoogwaardig kennispalet maakt het een interessant doelwit voor kwaadwillenden. AIVD-directeur-generaal Erik Akerboom wijst erop dat dreigingen van andere staten vooral gericht zijn op bedrijven die beschikken over geavanceerde technologie. „Dus stel jezelf de vraag: Wat heb ik te beschermen? Of wie kan er bij mijn systemen?”

Het is de tweede keer dat de drie diensten het ‘gezamenlijke dreigingsbeeld statelijke actoren’ (DBSA 2) uitgeven. De auteurs noemen drie manieren waarop de economische veiligheid van Nederland bedreigd kan worden: mogelijke sabotage van vitale voorzieningen als water, energie en banken en het misbruiken van strategische afhankelijkheid, zoals het ‘gaswapen’ dat de Russische president Poetin heeft ingezet. Tot slot wordt geprobeerd om intellectueel eigendom van Nederlandse bedrijven en kennisinstituten te roven, iets waar met name China zich schuldig aan maakt. „Diefstal en het weglekken van kennis brengt het risico van ongewenst gebruik voor militaire doeleinden en oneerlijke concurrentie met zich mee”, aldus het rapport.