CU-leider Segers: ‘Wij onderhandelen níet over pestmaatregelen voor asielzoekers’

Partijcongres De ChristenUnie-leden doen, net als die van de VVD vorige week, op hun congres niet meer erg moeilijk over de asieldeal van Rutte IV.

Partijleider Gert-Jan Segers tijdens het 47e partijcongres van de ChristenUnie in de Amersfoortse Prodentfabriek.
Partijleider Gert-Jan Segers tijdens het 47e partijcongres van de ChristenUnie in de Amersfoortse Prodentfabriek. Foto Robin Utrecht/ANP

Het laatste restje crisissfeer in Rutte IV over de asieldeal verdween deze zaterdag: op het partijcongres van de ChristenUnie, in de oude Prodentfabriek in Amersfoort, werden drie moties verworpen die de deal van eind augustus tussen VVD, CDA, D66 en CU alsnog onderuit hadden kunnen halen.

Eén ging over de ‘juridische houdbaarheid’ van onderdelen van de deal – bij de CU ligt vooral het tijdelijk uitstel van gezinshereniging gevoelig. Dat moet, vinden sommige leden, beter worden onderzocht en uitgelegd. Een ander voorstel was bedoeld om te voorkomen dat de maatregel over de gezinshereniging zelfs nog kan worden verlengd. En er was het idee dat de hele deal kon worden opgeblazen als niet op tijd is geregeld dat gemeenten verplicht kunnen worden om asielzoekers op te vangen.

Maar de uitkomst van de stemmingen is dat de Tweede Kamerleden van de ChristenUnie nergens aan vast zitten, het congres heeft ze bij de asieldeal niets dwingend opgelegd. Al zullen ze alle vijf beseffen dat een luidruchtig groepje leden alles rond migratie heel precies en kritisch volgt. Tegelijk werd in Amersfoort duidelijk dat er ook een ándere groep leden is, die juist bezorgd is over de grote aantallen asielzoekers die naar Nederland komen en die vindt dat de ChristenUnie vóór ‘richtgetallen’ voor migratie zou moeten zijn. Ook die motie werd verworpen.

Eerst Gert-Jan Segers

Op het VVD-congres in Rotterdam draaide het vorige week vooral om de asielwet, als onderdeel van de asieldeal, waardoor gemeenten gedwongen kunnen worden om vluchtelingen op te nemen. Een ruime meerderheid van de leden stemde daar vóór. Partijleider en premier Mark Rutte sprak toen voorafgaand aan alle discussies de leden toe. Bij de ChristenUnie in Amersfoort deed partijleider Gert-Jan Segers hetzelfde: zijn speech hield hij ’s ochtends, daarna gingen de leden in groepjes uiteen om te discussiëren, de stemmingen waren ’s middags.

Segers herhaalde wat hij vrijdag in het AD had gezegd en wat ook al eerder een wens was van zijn partij: dat er minder arbeidsmigranten naar Nederland zouden moeten komen. Hij vindt ook dat er een „eerlijke spreiding van vluchtelingen over de EU-lidstaten” moet komen en dat Rutte daar in Brussel beter zijn best voor moet doen. In de coalitie zal er de komende tijd verder worden gepraat over asiel en migratie en Segers doet mee. Hij had wel alvast een boodschap voor de andere partijen van Rutte IV: „Wij gaan níet onderhandelen over meer pestmaatregelen voor asielzoekers.”

Eén dag oppositie

Bij een deel van de ChristenUnie-achterban leeft het idee dat de partij nu misschien wel lang genoeg heeft meegeregeerd. Segers zei in Amersfoort dat hij mails krijgt van mensen die hem ándere Kamerleden „als voorbeeld stellen”, omdat zij altijd zo „voorbeeldig hun rug rechthouden”. Dat zijn volgens Segers dan steeds Kamerleden van oppositiepartijen en het lijkt hem ook weleens „heerlijk” om zo vrijuit „je eigen verkiezingsprogramma te kunnen voorlezen”. Maar niet langer dan één dag. Dan wil hij weer „terug naar waar het moeilijk is”: in de coalitie dus. De zaal klapte hard.

Net voordat Segers aan het woord kwam, werd op het congres de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vastgesteld. In de zaal was er een man uit Gelderland die zei dat hij en ook anderen hun CU-lidmaatschap zouden opzeggen als de voorgestelde lijst werd overgenomen: er stond, zei hij, één „praktiserende homo” op.

De man zei dat „een homo ook een schepsel van God is” en hij er zelf geen oordeel over had. „Maar de Bijbel wel.” In de zaal was er voelbaar ongemak. Een vrouw die na hem juist het tegenovergestelde zei, kreeg lang en luid applaus.

De kandidatenlijst werd zonder stemming overgenomen, omdat niemand van de CU-leden er een motie of amendement over had ingediend. De man uit Gelderland dacht dat er ter plekke over gestemd kon worden en riep boos dat dat moest gebeuren. Het gebeurde niet. Wat er wel komt bij de ChristenUnie: een ‘netwerk lhbti’. Er komen eveneens netwerken over andere thema’s, óók over migratie.