Opinie

Les

Na de koffiepauze blijft een handvol leraren die even geen les hoeven te geven achter in de lerarenkamer. De dagelijkse frustraties over het gebrek aan motivatie en de toename van onbehoorlijk gedrag bij de leerlingen in het postcoronatijdperk worden gedeeld. We slurpen wat slappe koffie en zuchten eens diep. Dan staat er een leerling met een bezorgd zoekende blik in de deuropening. „Is Els hier misschien,” vraagt hij. Dan ontspant zijn gezicht als hij vindt wie hij zoekt en spreekt vermanend: „Maar mevrouw, we hebben les!”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl