‘Private investeerders moeten meer doen tegen klimaatverandering’

Klimaatactie Een groep institutionele beleggers vindt dat private investeerders te weinig doen om klimaatverandering tegen te gaan. Kom in actie, roepen de beleggers.

Een luchtfoto van een koffieplantage op de droge oevers van de rivier Rio Grande in Brazilië. In 2021 werd Brazilië getroffen door de ergste droogte in bijna honderd jaar.
Een luchtfoto van een koffieplantage op de droge oevers van de rivier Rio Grande in Brazilië. In 2021 werd Brazilië getroffen door de ergste droogte in bijna honderd jaar. Foto Jonne Roriz/Bloomberg

Het mag wel wat ambitieuzer met jullie klimaateisen. Die aansporing geeft een groep institutionele beleggers, verenigd in de Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA), donderdag aan private-equitybedrijven. De groep, die samen 11 biljoen dollar (10,5 biljoen euro) aan investeringen vertegenwoordigt, roept managers in private equity op meer actie te ondernemen tegen klimaatverandering. Ze adviseren een reeks aan maatregelen: van het openbaren hoe ‘groen’ hun huidige investeringen zijn tot het stellen van doelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Zelf hebben de tachtig bedrijven achter NZAOA afgesproken per 2050 geen ‘vervuilende’ investeringen meer in portfolio te hebben. Beleggingen in bedrijven of industrieën die nog broeikasgassen uitstoten, zullen ze dus van de hand moeten doen.

Dat is niet alleen vanuit de wens voor een leefbare wereld. Klimaatverandering is een investeringsrisico geworden, vinden de beleggers achter NZAOA, opgericht onder de vlag van de Verenigde Naties. Tot de groep behoren onder andere verzekeraars Aviva en Swiss Re.

Beleggingsverschuivingen

Dat de groep specifiek private investeerders op hun gebrek aan klimaatambities aanspreekt, heeft een reden. Het risico bestaat dat zij de ‘vervuilende’ investeringen overnemen die beursgenoteerde bedrijven van de hand doen. Met die overgang in private handen worden regulering en toezicht minder. Aandeelhouders kunnen beursgenoteerde bedrijven gemakkelijker aanspreken op verduurzaming – en die bedrijven staan daardoor onder grote(re) druk.

In de oproep van NZAOA echoën uitspraken van Larry Fink, bestuursvoorzitter van BlackRock. Deze investeringsmaatschappij is met een beheerd vermogen van zo’n 8.800 miljard euro de grootste belegger ter wereld. Op de klimaattop in Schotland waarschuwde Fink vorig jaar al voor die beleggingsverschuivingen van publiek naar privaat. In dat geval verandert er volgens Fink niks ten goede – het is slechts „window dressing” en „greenwashing”. De vervuiling wordt niet opgelost, alleen maar doorgeschoven naar particuliere investeerders.

Lees ook: Beleggingsreus BlackRock: Beste topman, kijk verder dan de aandelenkoersen

Fink spreekt zich al langer uit over de risico’s voor bedrijven die niet optreden tegen klimaatverandering. In zijn invloedrijke jaarlijkse brief aan bestuursvoorzitters van bedrijven is hij kritisch op bestuurders die denken dat aandeelhouders alleen uit zijn op kortetermijnwinst. Ook aandeelhouders willen dat bedrijven een rol spelen in het terugdringen van de wereldwijde uitstoot, stelt Fink. „Elk bedrijf en elke industrie zal een transformatie ondergaan als gevolg van de transitie naar een klimaatneutrale wereld. De vraag is: gaat u leiden, of gaat u volgen? […] Als uw vakgebied verandert, kiest u het pad van de dodo of het pad van de feniks?”

Ook de NZAOA waarschuwt dat private investeerders zich niet lang meer „in de schaduw kunnen verschuilen”, aldus een mede-opsteller van de oproep tegen financieel persbureau Bloomberg. De beleggers achter NZAOA roepen private equity dan ook op zich achter de doelen van „net-zero” te scharen, door onder meer het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.