Brieven

DWDD

Niet meer getolereerd

Brieven

Bijna 30 jaar heb ik patiënten behandeld na een hersenbloeding uit een gebarsten cerebraal aneurysma. Vrijwel steeds betrof het een spannende, risicovolle ingreep met kans op overlijden of blijvende invaliditeit van zo’n 5 procent. Als je het presenteren van een talkshow al topsport wil noemen, waar vallen deze ingrepen dan onder? Nooit hebben wij onze laboranten of ander ondersteunend personeel uitgekafferd wanneer het een beetje tegenzat. Wij hadden geleerd van verhalen uit de oude doos, waarin sommige van onze oud-vakgenoten zich razend en tierend misdroegen. Scharen, pincetten en vernederingen vlogen door de lucht en assistentes verlieten niet zelden huilend het theater. Tot ver in de vorige eeuw werden deze bullebakken getolereerd. Nu niet meer.

Tilburg