RIVM: nog steeds vervuilende stoffen in omgeving rond Tata Steel

Staalfabriek Op basis van nieuwe resultaten kan het RIVM nog niet zeggen of de maatregelen van Tata Steel om de uitstoot te beperken, werken.
De hoogovens van Tata Steel, gezien vanaf het strand.
De hoogovens van Tata Steel, gezien vanaf het strand. Foto Koen van Weel/ANP

Nog steeds dalen er in de IJmond, de regio rondom de fabriek van Tata Steel in Noord-Holland, veel vervuilende stoffen neer. Uit nieuwe metingen die het RIVM woensdag publiceerde, blijkt dat er opnieuw hoge waarden van potentieel kankerverwekkende stoffen in de uitstoot zitten. Het gaat onder meer om PAK’s en metalen, waaronder lood.

Het RIVM heeft geen onderzoek gedaan naar de herkomst van de stoffen en kan dus niet met zekerheid stellen dat deze door Tata Steel zijn uitgestoten. Op basis van de nieuwe metingen is daardoor ook niet duidelijk of de maatregelen van de fabriek om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken structureel helpen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Regelmatig onderzoek

In 2020 maakte Tata Steel in IJmuiden bekend 300 miljoen euro te investeren in maatregelen om de overlast van de fabriek te beperken. In dat jaar heeft het RIVM de hoeveelheid PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en metalen op de grond in de omgeving van Tata Steel gemeten. Dat onderzoek is in mei en juni 2022 herhaald. Tata Steel zei eerder sinds juni extra maatregelen genomen te hebben.

De meest recente meetresultaten zijn vergelijkbaar met de uitkomsten van het onderzoek uit 2020. Om te weten of de uitstoot van Tata Steel structureel daalt, moet er gedurende een langere periode gemeten worden, zegt het instituut. Het RIVM adviseert dan ook om de metingen de komende jaren regelmatig te herhalen. Een woordvoerder van Tata Steel zegt dat het bedrijf het daar „volledig mee eens” is.

Metingen herhalen

De gevonden waarden van PAK’s en metalen zijn in het gebied hoger dan op andere plaatsen buiten de IJmond. Het beeld is in de verschillende dorpen in de omgeving anders dan in 2020. In het noordelijker gelegen Wijk aan Zee zijn de hoeveelheden PAK’s en metalen dit keer bijvoorbeeld lager, terwijl ze in het noordoostelijkere Beverwijk juist hoger zijn. Het RIVM vermoedt dat het vooral door het weer komt: in de meetperiode kwam de wind vaker dan gemiddeld uit het zuidwesten. De hoeveelheid ijzer was in het hele gebied rondom Tata Steel lager dan in 2020.

Het RIVM is van plan het onderzoek dit najaar te herhalen. De resultaten daarvan zullen in het voorjaar van 2023 verschijnen. Door de komende jaren te blijven meten, kan in kaart gebracht worden of de situatie in het IJmondgebied verbetert.

Lees ook: Bedondert Tata de boel, nu blijkt dat de fabriek meer uitstoot? Niet per se