In tien jaar 7,5 miljard voor infrastructuur: Amsterdamse Noord/Zuidlijn doorgetrokken, Eindhoven krijgt ‘ASML-lijn’

Infrastructuur Het kabinet besteedt komende tien jaar 7,5 miljard euro aan infrastructuur. Per project is het bedrag nu bekend, maar dat is nog geen garantie voor uitvoer. Doel is onder meer om de geplande nieuw te bouwen 900.000 woningen goed bereikbaar te maken.

De Noord/Zuidlijn-metro moet vanuit Amsterdam gaan doorrijden naar Schiphol.
De Noord/Zuidlijn-metro moet vanuit Amsterdam gaan doorrijden naar Schiphol. Foto Olivier Middendorp

Het kabinet heeft maandagmiddag bekendgemaakt in welke grote infrastructuurprojecten het de komende tien jaar in totaal 7,5 miljard euro wil investeren. Er komt 4 miljard beschikbaar voor investeringen in openbaar vervoer, 2,7 miljard euro gaat naar het verbeteren van autowegen en 780 miljoen is gereserveerd voor fietsvervoer.

Het hogere doel van de investeringen is de geplande nieuw te bouwen woningen (900.000 tot en met 2030) goed bereikbaar te maken. Dat blijkt uit de zogeheten MIRT-brief die ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) maandag naar de Tweede Kamer stuurden. De bekendmakingen zijn de uitkomst van maanden van onderhandelen tussen de verschillende vervoersregio’s en het kabinet. Het resultaat is een lange lijst projecten die, mits ze alle onderzoeks- en planningsfases hebben doorlopen, aanspraak kunnen maken op rijksgelden. Veel van die projecten waren al bekend, of bestaan al en zijn aan vernieuwing toe.

Lees ookGrote steden kijken begerig naar de Groeifondsmiljarden. Wie krijgt geld voor zijn ov-plannen?

Noord/Zuidlijn, nieuwe Maasbrug

Een flink deel van de gelden gaat naar Amsterdam, waar de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp wordt doorgetrokken. Ook zijn er afspraken over de vernieuwing en uitbreiding van station Zuid en het afmaken van het project Zuidasdok. Bij elkaar is daar een bedrag van 5,4 miljard euro mee gemoeid, waarvan het Rijk 4,1 miljard euro voor zijn rekening neemt.

Voor Zuid-Holland is in totaal 1,56 miljard euro gereserveerd ter verbetering van het spoor en de stations tussen Leiden en Dordrecht. Er zijn plannen om in Leiden en Dordrecht de komende jaren 77.000 woningen te bouwen. Rotterdam krijgt de komende jaren 625 miljoen euro om te investeren in de oeververbindingen, uitbreiding van de ringwegen en een brug tussen de stadsdelen Feijenoord en Kralingen – na de Erasmusbrug en de Willemsbrug een derde grote brug over de Maas.

Ook in Eindhoven worden miljoenen geïnvesteerd: 802 miljoen euro voor verbetering van de bereikbaarheid van de ‘Brainportregio Eindhoven’. Dat geld moet de felbegeerde rechtstreekse busverbinding mogelijk maken naar Veldhoven, waar ASML is gevestigd. Utrecht krijgt geld voor verdere uitwerking van de plannen voor de Merwedelijn, de nieuwe tramlijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein, inclusief de mogelijkheid om die tram deels ondergronds aan te leggen.

Verder wordt landelijk 780 miljoen euro gereserveerd voor verbetering van de fietsinfrastructuur. Gemeenten en provincies betalen daar fors aan mee, zo is afgesproken. In het totaal komt zo 1,1 miljard euro beschikbaar. Eenzelfde bedrag wordt uitgetrokken om de doorstroming op de snelwegen te verbeteren: 801 miljoen euro voor uitbreiding van de wegcapaciteit en 300 miljoen voor mobiliteitsmaatregelen ter bevordering van de doorstroming op de ringwegen rond Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Met de uitvoering van deze plannen wordt al volgend jaar begonnen.

Onzekerheid

Hoewel er nu concrete bedragen aan projecten zijn gekoppeld, is het tijdspad en de wijze waarop de miljarden worden besteed in veel gevallen nog onzeker. Zolang het kabinet nog geen oplossing heeft voor de stikstofcrisis zullen veel van deze projecten niet of met veel vertraging van de grond komen. Een aantal grote projecten is daarbij nog in de onderzoeksfase, en veel woningbouwplannen zijn nog ‘zacht’ – wat wil zeggen dat er nog geen concrete planning en financiering beschikbaar is.

In het verleden is vaker gebleken dat toegezegde miljarden geen garantie zijn dat de projecten volgens planning van de grond komen. Dit speelt bijvoorbeeld bij de verbreding van de A12 en het doortrekken van de A15. De Raad van State buigt zich momenteel over een bezwaar tegen de bouwplannen op grond van stikstofwetgeving – een uitspraak die mogelijk grote gevolgen heeft voor de bouw van infrastructuur in Nederland.