Foto ANP

De wereld wordt vreedzamer – ondanks Poetin, denkt de beroemde psycholoog Steven Pinker

Interview „Beschaafde landen voeren geen oorlog meer”, betoogt psycholoog Steven Pinker keer op keer. De langdurige vrede na de Tweede Wereldoorlog is voorlopig niet voorbij, denkt hij.

De Lange Vrede. Zo noemen historici het tijdperk van na 1945 waarin Europese staten geen oorlog tegen elkaar hebben gevoerd. De vrede verwierf publieke bekendheid door het boek The Better Angels of Our Nature (2011) van de Canadees-Amerikaanse linguïst en psycholoog Steven Pinker.

Pinker (68) werd wereldberoemd door Better Angels, waarin hij betoogt dat de mensheid de afgelopen eeuwen steeds minder gewelddadig is geworden. Het boek inspireerde onder veel anderen Rutger Bregman en diens De meeste mensen deugen. Vertalingen verschenen in ruim twintig landen.

Lees hier het interview ‘Moorden is geen mode meer’ over het boek dat Pinker beroemd maakte

De Oekraïense vertaling was in februari van dit jaar persklaar, toen Rusland buurland Oekraïne binnenviel. „Bittere ironie”, noemt Steven Pinker dit. De inval is de eerste interstatelijke oorlog in Europa in driekwart eeuw, volgens de standaarddefinitie die luidt: een gewapend conflict tussen nationale regeringen, waarbij in een kalender jaar minimaal duizend mensen omkomen. „Ik was geschokt”, zegt Pinker, „en ik vroeg me meteen af: is de oorlog van Poetin het einde van De Lange Vrede?”.

Dat hoeft niet zo te zijn, luidt het antwoord van Pinker acht maanden later tijdens een lezing op de Vrije Universiteit in Amsterdam: „Veel van de lange vrede is nog steeds intact. Er zijn na 1945 geen kernwapens ingezet. Oorlogen worden korter en minder bloedig. Er is geen oorlog tussen grootmachten geweest na de confrontatie tussen de VS en China tijdens de Koreaanse oorlog van 1950-’53; rond het jaar 1600 waren alle grootmachten de hele tijd in oorlog.”

In de zaal roept iemand: „U bent een optimist.” Pinker, meteen: „Niet ik ben optimistisch, de data zijn dat!”

Pinker toont grafiek na grafiek. Historische oorlogen tussen landen in Europa: „Vóór 1945 begonnen staten hier twee keer per jaar een oorlog tegen elkaar – zes eeuwen lang.” Het aantal oorlogsdoden is nu, afgezet tegen het aantal aardbewoners, een tiende van dat in 1946: „Dat aantal zal in 2022 beslist toenemen door de oorlog in Oekraïne, maar komt niet in de buurt van bijvoorbeeld de Iran-Irakoorlog in de jaren 80.” Hij voegt eraan toe: „Al kan dat alsnog gebeuren.”

Want aan de lange vrede is niets vanzelfsprekend, benadrukt Pinker meermalen in een interview met NRC. Het gesprek heeft plaats in de lobby van een Amsterdams hotel waar de Harvard-hoogleraar met natgeregende krullen arriveert. „De vrede is te danken aan allerlei ‘remmers van oorlog’, die kunnen verdwijnen of verzwakken.”

Pinker somt wat ‘oorlogsremmers’ op. Rijkdom haal je niet meer uit het bezit van land, maar uit netwerken: „Als je nu land verovert, dood je alleen klanten en leveranciers.” De wereldhandel is zo explosief gegroeid dat het „goedkoper is om iets te kopen dan om het te stelen”. Internationale normen en instituties hebben oorlog buitenwettelijk verklaard: „Beschaafde landen voeren geen oorlog meer.” Bovenal is de houding tegenover oorlog volledig omgeslagen: „Tot de Eerste Wereldoorlog gold oorlog algemeen, van dichters tot politici, als heroïsch, eervol, opwindend en mannelijk. Nu zien we oorlog als stom, verspillend, weerzinwekkend en wreed.”

Hoe kan het dat Rusland toch een oorlog tegen een andere staat voert?

„Dat weten we natuurlijk niet precies. Wel mist Rusland twee typische ‘vredesbrengers’. Ten eerste ontbreekt daar het Verlichtings-humanisme dat streeft naar het geluk en de vrijheid van individuele burgers – gegarandeerd door regeringen met een sociaal contract. De dominante ideologie is een romantisch nationalisme, dat de nadruk legt op eigen volk en religie. Ten tweede is er in Rusland geen sprake van een democratie, maar van een ‘electorale autocratie’. Daardoor ontbreken de mechanismen die een leider kunnen verhinderen een stompzinnige oorlog te beginnen.”

Waaruit blijkt dat democratie bijdraagt aan vrede?

„Uit data-onderzoeken door Amerikaanse politicologen, die ontdekten dat de driehoek democratie, wereldhandel en internationale organisaties het oorlogvoeren door grootmachten remt. Dat betekent niet dat democratieën nooit een oorlog beginnen. Denk aan de VS die in 2003 Irak binnenvielen. De VS zijn min of meer een democratie en verbonden met de wereldhandel, maar niet verbonden aan een internationale organisatie als het Internationale Strafhof. Dat laatste verklaart misschien waarom de VS sneller een oorlog voeren.”

Autocratische leiders zijn wereldwijd in opmars. Hoe ziet u dat?

„Als een bedreiging voor de lange vrede. De wereld is nu minder democratisch dan tien jaar geleden, zij het veel democratischer dan bijvoorbeeld in de jaren 70. Nationalistische leiders zoals Donald Trump zijn een bedreiging voor de internationale regels door de nadruk op nationale grootheid. Het is typerend dat de slogan van Trump Make America Great Again was – en niet Make America Happier Again of Healthier.”

Hoe zouden de VS gereageerd hebben op de oorlog in Oekraïne met Trump nog in het Witte Huis?

„Dat is lastig te zeggen, doordat Trump niet of nauwelijks principes heeft. Hij ziet Poetin als een verwante autocraat en er was een persoonlijke band tussen de mannen.”

Hoe doet zijn opvolger Biden het in uw ogen?

„Eh, er is niet echt een manier om het goed te doen in Oekraïne. Het is goed om wapens te sturen naar dat land en om Rusland eraan te herinneren geen kernwapens te gebruiken. Minder slim opereert Biden met China en Taiwan. Het was een vergissing om Nancy Pelosi te laten afreizen naar Taipei. Natuurlijk steunen de VS Taiwan als China dat land aanvalt. Dat hoef je alleen niet hardop te zeggen.”

Het belangrijkste teken dat de lange vrede voortduurt, is dat de VS en de NAVO niet zelf meevechten in Oekraïne

China staat minder open voor de wereldhandel, net als andere landen. Bedreigt die trend de vrede?

„Er is inderdaad meer protectionisme en meer streven naar autarkie. De internationale handel kan als oorlogsrem aan kracht verliezen. Overigens, Rusland dreef veel handel met Europa door de levering van energie. Dat heeft Poetin niet weerhouden van een oorlog. Poetin handelt dan ook niet rationeel en Rusland wordt zwaar gestraft.”

In welk opzicht?

„Poetin heeft geen enkel doel behaald. Herstel van het Grote Rusland? Verdeeldheid in Oekraïne? Zwakkere banden van dat land met het westen? Stop op uitbreiding van het NAVO-bondgenootschap? Respect voor Rusland en zijn krijgsmacht? Niets daarvan is gelukt. Oekraïne is verenigd, de NAVO wordt uitgebreid, de oorlog is een Russisch fiasco en Poetin geldt als een schurk.”

U bent psycholoog. Is het belangrijk dat een „kwaadaardige narcist”, zoals u Poetin omschrijft, zijn gezicht niet verliest bij een vredesdeal?

„Dat ís belangrijk. Het waarschijnlijkste scenario is nu een lange oorlog waaruit Rusland zich uiteindelijk stilletjes terugtrekt, zoals het land eerder deed in Afghanistan – en de VS in Vietnam. Als we het aantal doden en vernietigde gebouwen willen beperken, moeten we de oorlog zo stoppen dat Poetin zijn gezicht redt. Door een concessie te doen die geen concessie is, zoals een verklaring van de NAVO om Rusland nooit aan te vallen. Of misschien zelfs – ik ben geen deskundige in internationale betrekkingen – het opgeven van tactische kernwapens in Europa, die we toch nooit willen gebruiken?”

Zullen we straks zeggen: met deze oorlog kwam er een eind aan de lange vrede?

„Waarschijnlijk niet. Het is zeer de vraag of andere landen Rusland gaan nadoen. Er rust inmiddels een stigma op veroveringen. De VS veroverden in de 19de eeuw Californië, Utah, Nevada, Arizona en New Mexico op Mexico en dat werd internationaal erkend. Het kleine stukje land dat Israël in 1967 veroverde, wordt nog steeds niet erkend. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de internationale gemeenschap de annexatie van de oostelijke delen van Oekraïne door Rusland erkent.

„Het belangrijkste teken dat de lange vrede voortduurt, is dat de VS en de NAVO niet zelf meevechten in Oekraïne. Dat is een groot verschil met de inval in België in 1914 en de inval in Polen in 1939. Toen mengden westerse mogendheden zich wel in de conflicten, die uitgroeiden tot de twee wereldoorlogen.”

U houdt het voor mogelijk dat er nooit een Derde Wereldoorlog komt. Waarom?

„In de loop van de geschiedenis zijn tal van barbaarse praktijken afgeschaft. Mensenoffers kwamen voor in alle oude beschavingen, maar inmiddels worden nergens meer maagden of kinderen in een vulkaan geworpen. Slaven zijn er nog steeds veel, maar wettelijk zijn ze nergens meer toegestaan sinds Mauritanië in 1981 als laatste land de slavernij afschafte. Heel veel barbarij is afgeschaft. Voor mij is het een redelijke veronderstelling dat de Tweede Wereldoorlog de laatste wereldoorlog is geweest – al is er geen standaarddefinitie voor een wereldoorlog. Het is zelfs denkbaar dat oorlogen tussen staten verdwijnen.”

Daar staat tegenover, zeggen militair experts, dat er nu meer kleine oorlogen en burgeroorlogen zijn.

Dat klopt. Zeker in de jaren 70 van vorige eeuw waren er veel burgeroorlogen. Dat aantal verminderde na de Koude Oorlog en de val van de Muur en de Sovjet-Unie. Toen zeiden militairen al gauw: de wereld is gevaarlijker dan ooit met overal kleine oorlogen. Het punt is: een paar grote oorlogen tussen staten doden veel meer mensen dan veel kleine oorlogen. Guerrillastrijders met een AK-47 kunnen plaatselijk een hoop ellende aanrichten, maar grote aantallen doden krijg je met artillerie, tanks en vliegtuigbommen.”

Samenzweringstheorieën zijn zo oud als de oorlog zelf. De waarheid werd in de Eerste Wereldoorlog veel erger bedreigd dan nu

Verwacht u door de vraag naar zeldzame metalen voor telefoons en accu’s een oorlog om grondstoffen?

„Tussen staten zijn er weinig oorlogen om grondstoffen, eigenlijk vooral voorbeelden van het tegenovergestelde. Tijdens de oliecrisis van 1973 zijn de VS níét Saoedi-Arabië binnengevallen. De oorlog in Oekraine draait níét om grondstoffen, maar om eer en wraak, roem en veel symboliek. Daarom hebben de Oekraïners – waarschijnlijk – de dochter van Doegin vermoord; Doegin is de ideologische inspirator van onder meer de inval in Oekraïne.”

Vergroot polarisatie op sociale media de kans op oorlog?

„Sociale media bestaan te kort om te bepalen welke kant het uitgaat. Tijdens de Verlichting werd het afschaffen van rechtelijke marteling geholpen doordat goedkope boeken beschikbaar kwamen. Populaire romans beschreven het leven van gewone mensen zoals bedienden en vergrootten zo de empathie bij het publiek. Op dezelfde manier maakt internet het in principe makkelijker om te communiceren en door andermans ogen te kijken; dat vermindert haat en geweld. Aan de andere kant scheppen algoritmes groepen met hun eigen sociale bubbels.”

Militair experts zeggen vaak dat er al een stille oorlog gaande is met een mix van cyberaanvallen, propaganda en desinformatie. Ziet u dat ook zo?

„Nee. Om te beginnen zijn propaganda en samenzweringstheorieën zo oud als de oorlog zelf. De waarheid werd in de Eerste Wereldoorlog veel erger bedreigd dan nu. Destijds ging je in het VK naar de gevangenis voor anti-oorlogsuitlatingen. Dat zie je nu weer in Rusland, maar mondiaal is dat veel minder dan voorheen.

„Verder zijn conflicten in internationale betrekkingen een constante, maar dat is nog geen oorlog. Fake news is geen invasie, er is een verschil tussen een samenzweringstheorie en vallende bommen en een cyberaanval is verre te verkiezen boven een bombardement op een ziekenhuis.”

Dat er al veertig jaar geen oorlog is in Zuidoost-Azië levert geen krantenkop op

Toch lijken veel burgers het gevoel te hebben dat de wereld gevaarlijker is dan ooit.

Mensen zijn slecht in het inschatten van risico’s. Ze maken zich drukker over vliegtuigcrashes dan over vallen in huis, hoewel de kans dat je overlijdt bij het eerste vele malen kleiner is dan bij het tweede. Daarbij berichten media over dingen die gebeuren, niet over dingen die niet gebeuren. Dat er al veertig jaar geen oorlog is in Zuidoost-Azië levert geen krantenkop op. Ook chronologische geschiedschrijving houdt zich bezig met de ergste gebeurtenissen, zoals bloedige oorlogen.”

Wat kan je als burger doen om de kans op bloedige oorlogen te verkleinen?

„Steun als kiezer politici die duidelijk niet oorlogszuchtig zijn. Zet discussiefora op. Niet om anti-oorlogspropaganda te bedrijven, maar om de samenleving te beschermen tegen een eenzijdig pro-oorlogverhaal. Vóór de oorlog in Irak was er in de VS weinig debat en weinig scepsis – door de aanslagen van 9/11, vermoed ik. Dus als een oorlog in de lucht hangt, zoek en presenteer dan feiten. Debatteer erover. Zo voorkom je dat een land bevangen raakt door oorlogskoorts.”