Brieven

Energiebesparing

Winkeldeuren dicht

Brieven

Winkels tonen graag hun gastvrijheid voor mogelijke klanten. Veel winkels zetten daarom hun buitendeur open als teken van welkom. Met het dalen van de buitentemperatuur is dat strijdig met het algemeen aanbevolen streven om warmte binnen te houden, zowel om redenen van klimaatopwarming als om redenen van besparing op stookkosten. Daarom lijkt het gewenst dat overheden regels stellen tegen open winkeldeuren. Die gelden dan voor iedere winkelier waardoor de concurrentie in verwelkoming verdwijnt. Regeling per gemeente lijkt eenvoudig te realiseren maar misschien is het op provinciaal en landelijk niveau ook mogelijk. Naarmate de algemene bewustwording van het belang van energiebesparing toeneemt wordt het misschien zelfs mogelijk dat winkeliers met open deuren door het publiek worden gebrandmerkt als energieverspillers.

Roden