Corruptie is bij de Belastingdienst lastig te traceren

Belastingdienst De Belastingdienst kan niet achterhalen welke informatie corrupte medewerkers opvragen.

Exterieur van het hoofdkantoor van de Belastingdienst. in Amsterdam.
Exterieur van het hoofdkantoor van de Belastingdienst. in Amsterdam. Foto Lex van Lieshout/ANP

De computersystemen van de Belastingdienst registreren niet welke informatie corrupte medewerkers hebben opgevraagd voor criminelen. Dat stellen goed ingevoerde bronnen bij betrokken overheidsdiensten tegenover NRC.

De technische beperking bemoeilijkt onderzoek naar corruptie binnen de dienst. Zo blijft vaak onduidelijk welke adresgegevens, kentekens of financiële informatie via medewerkers van de dienst zijn terechtgekomen in het criminele milieu.

Het blijkt technisch onmogelijk om voor iedereen die bij de Belastingdienst werkt bij te houden welke informatie ze opzoeken. Dat komt mede omdat de dienst met zo’n 900 verschillende systemen werkt, die meestal niet aan elkaar zijn gekoppeld.

De situatie leidt tot toenemende zorgen in de opsporing omdat medewerkers van de Belastingdienst toegang hebben tot veel gegevens die interessant zijn voor criminelen.

Witwassen

Het probleem met de computersystemen van de Belastingdienst kwam aan het licht tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar een Amsterdamse medewerker van de Belastingdienst, die in juli van dit jaar is aangehouden. Hij wordt verdacht van schending van zijn geheimhoudingsplicht, corruptie en witwassen. Tijdens het onderzoek naar die verdachte is gebleken dat er in ieder geval in heel 2021 geen zogenoemde loggegevens beschikbaar zijn van zoekopdrachten die de medewerkers van de dienst hebben gedaan. Bij de Belastingdienst werken 25.000 mensen, waarvan er 10.000 toegang hebben tot gegevens van burgers of bedrijven.

Lees het hele verhaal hier: Gegevens van Belastingdienst zijn goudmijn voor criminelen

Bij het doorzoeken van de woning van de verdachte belastingambtenaar in juli van dit jaar is 920.000 euro cash gevonden. Justitie probeerde vervolgens vast te stellen of dit geld mogelijk was verdiend met het verkopen van informatie aan criminelen. Door de afwezigheid van ‘loggegevens’ was dat niet te achterhalen.

De Belastingdienst erkent in een reactie dat het lastig uitvoerbaar is om alle handelingen van medewerkers te achterhalen. Volgens de dienst kan er bij integriteitsissues wel „goed onderzoek" plaatsvinden, omdat de Belastingdienst kan vaststellen tot welk soort informatie een verdachte medewerker toegang heeft gehad. Ook is de Belastingdienst actief bezig om misbruik en corruptie zoveel mogelijk te voorkomen.

De strafzaak tegen de belastingambtenaar wordt dinsdag door de rechtbank in Amsterdam besproken.

Kentekenbewijzen

Binnen de opsporing leven zorgen over de problemen binnen de Belastingdienst. Die dienst zit op een schat aan informatie van iedereen die in Nederland belasting betaalt of een toeslag krijgt Hun database is bovendien gelinkt aan bestanden van bijvoorbeeld de Rijksdienst voor het Wegverkeer waar auto’s op naam staan geregistreerd. Voor criminelen kan toegang tot deze privégegevens van grote waarde zijn voor het vinden van adressen van rivalen of het traceren van de eigenaar van een bepaalde auto.

In het onderzoek naar de uitbraakpoging van Ridouan Taghi uit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught rees ook het vermoeden dat er een crimineel contact bij de Belastingdienst was. Of dit de aangehouden medewerker van de Belastingdienst is, is nog onbekend. Volgens de politie wilde Taghi via dat contact adresgegevens zoeken van vier bewakers van de EBI die mogelijk moesten worden bedreigd of gegijzeld voor die uitbraakpoging.

Het is niet vast te stellen of de adresgegevens van de EBI-medewerkers in 2021 daadwerkelijk zijn bevraagd, omdat het logsysteem van de Belastingdienst dat niet bijhoudt.

Een goudmijn voor criminelen pag. 10-13