Aantal sterfgevallen door val binnen tien jaar bijna verdubbeld

CBS Met name het aantal dodelijke ongevallen onder ouderen boven de tachtig jaar is toegenomen. In veel gevallen ging het om mensen met dementie, Alzheimer of Parkinson.
Vooral ouderen boven de tachtig jaar en mensen die leden aan degeneratieve ziektes als dementie, alzheimer of parkinson kwamen om na een val.
Vooral ouderen boven de tachtig jaar en mensen die leden aan degeneratieve ziektes als dementie, alzheimer of parkinson kwamen om na een val. Foto Robert Hoetink/Novum

Het aantal mensen dat door een accidentele val om het leven kwam lag in 2021 twee keer zo hoog als tien jaar eerder. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat met name om ouderen boven de tachtig jaar en mensen die leden aan degeneratieve ziektes als dementie, alzheimer of parkinson.

Het CBS keek in het onderzoek naar ongevallen waarbij mensen onopzettelijk vielen of struikelden en binnen dertig dagen overleden als gevolg van de val. Bij 3 procent van de overlijdens in Nederland is zo’n accidentele val de doodsoorzaak. Uit de cijfers blijkt echter dat het vooral om ouderen gaat die omkomen door een val. Van de 5.400 sterfgevallen in 2021 ging het bij ruim 40 procent om mensen van tachtig jaar of ouder.

Het aantal sterfgevallen door een val steeg het hardst in de oudste leeftijdsgroepen, met name onder vrouwen. Zo kwamen in 2011 bijna zeven per duizend vrouwen van boven de negentig om door een val. Tien jaar later, in 2021, waren dat er ruim vijftien per duizend vrouwen. Bij mannen steeg het aantal sterfgevallen ook het hardst in de leeftijdsgroep boven de negentig: van ruim zeven per duizend sterfgevallen in 2011 naar dertien per duizend in 2021.

Vier op de tien mensen die in 2021 overleden aan een val hadden een degeneratieve ziekte, zoals dementie, de ziekte van alzheimer, parkinson of multiple sclerose. Zes op de tien mensen die vorig jaar aan een accidentele val overleden kregen langdurige zorg, zij het in een instelling, zij het vanuit huis. Het aantal sterfgevallen in zorginstellingen is de afgelopen jaar licht gestegen, met name onder mensen met een degeneratieve ziekte.