Foto Eric Brinkhorst

Hoogmis in het buurthuis

In het Gelderse Azewijn sloot de kerk haar deuren, maar pastoor Hans Pauw denkt dat dat „niet wil zeggen dat mensen niet meer geloven”. Katholieke tradities gaan door, desnoods in het buurthuis waar normaal patat wordt verkocht.

Zo’n tweehonderd inwoners van het Gelderse dorp Azewijn, even ten zuiden van Doetinchem, liepen vorige week zondag mee in de jaarlijkse sacramentsprocessie. Basisschoolkinderen droegen vaandels, kaarsen en houten kruizen, pastoor Hans Pauw (53) hield de monstrans vast met daarin een gewijde hostie, de belichaming van Jezus Christus’ aanwezigheid in de Azewijnse straten.

Het was processie nummer tweehonderd en dus een extra feestelijke jaargang na twee verloren coronajaren. Maar voor het eerst speelde de kerk van Azewijn, de Sint-Mattheüs, geen rol.

Die raakte namelijk in onbruik door wegblijvend volk op zondagen, teruglopende inkomsten en oplopende onderhoudskosten. „Het plafond komt naar beneden”, aldus pastoor Pauw.

Op zondag 25 september werd voor de tweehonderdste keer de sacramentsprocessie door Azewijn gelopen. De buurten plaatsen de rustaltaren en zorgen dat de processieroute wordt versierd met gele en witte vaantjes.  Foto Eric Brinkhorst

De kerk wordt ingeruild voor de zaal van de kroeg tegenover de kerk. Foto Eric Brinkhorst

De traditionele hoogmis voorafgaand aan de optocht werd daarom gehouden aan de overkant, in buurthuis ’t Aschwinhuus, waar gewoonlijk de dorpsverenigingen samenkomen en je in het weekend patat kunt halen.

Azewijn behoort tot de parochie Maria Laetitia die de regio Doetinchem-Dinxperlo beslaat en tot voor kort negentien kerken telde. Nu is dat aantal geslonken naar vijf. In het schip van de kerk van Azewijn wil een projectontwikkelaar appartementen bouwen. Er is ook sprake van een twee-onder-een-kap achter op de begraafplaats, bedoeld om „levensloopbestendig” in te wonen.

Pastoor Pauw denkt dat de leegloop van kerken „niet wil zeggen dat mensen niet meer geloven”. Hij zegt wel dat de gemeenschapszin afneemt als je in de kerk „niet meer van week op week met elkaar meeleeft”. De sacramentsprocessie sloot de pastoor normaliter af met een slotzegen in de kerk. Die zegen gaf hij nu vóór de kerk, in de buitenlucht. In ’t Aschwinhuus was er geen plek meer: te veel mensen waren aangehaakt.

Aansluitend aan de hoogmis en de kinderdienst trekt de processie door het dorp en wordt het heilige sacrament meegedragen door pastoor Pauw met medewerking van de fanfare, schutterij, broedermeesters, zangkoren, verenigingen en gewone deelnemers, die samen bidden en zingen. Foto Eric Brinkhorst

De kerkdienst mag niet meer gehouden worden in de Mattheüskerk, want het is een van de kerken die gesloten is vanwege bezuinigingen en teruglopend kerkbezoek. Foto Eric Brinkhorst

Het zondagprogramma begint om 10.00 uur met een kerkdienst in ’t Aschwinhuus, naast de Mattheüskerk, waar voorganger pastoor Pauw de eucharistieviering houdt. Foto Eric Brinkhorst

??
Foto Eric Brinkhorst
AZEWIJN –( gelderland ) Op zondag 25 september wordt voor de tweehonderdste keer de sacramentsprocessie door Azewijn gelopen. Aan deze eeuwenoude traditie doet bijna de hele gemeenschap van Azewijn mee.
Het zondagprogramma begint om 10.00 uur met een kerkdienst in ’t Aschwinhuus, naast de Mattheüskerk, waar voorganger pastoor Pauw de eucharistieviering zal gaan houden. De kerkdienst mag niet meer gehouden worden in de Mattheüskerk, want het is een van de kerken die gesloten is vanwege bezuinigingen en teruglopend kerkbezoek.
Tegelijkertijd wordt in de kantine van voetbalclub Den Dam een kindernevendienst gehouden waarin de jongste kinderen samen creatief kunnen zijn en hun aandeel kunnen hebben in de daaropvolgende processie.
Aansluitend aan de hoogmis en de kinderdienst trekt de processie door het dorp en wordt het heilige sacrament meegedragen door pastoor Pauw samen met medewerking van de fanfare, schutterij, broedermeesters, zangkoren, verenigingen en gewone deelnemers, die samen bidden en zingen. Bijna alle kinderen van de basisschool lopen ook mee. 
 Een groep dames verzorgen de bloemen die meegedragen worden. De verschillende buurten plaatsen de rustaltaren en zorgen dat de processieroute wordt versierd met gele en witte vaantjes. 

De kerk is gekocht door een projectontwikkelaar die er appartementen wil realiseren
Kerken krijgen een anderen bestemming. Dat is een landelijke trend.
De 200e processie gaat hoe dan ook door. De kerk wordt ingeruild door de zaal van de kroeg tegenover de kerk. De katholieke traditie zal voortleven.

©foto eric brinkhorst ?

Aan deze eeuwenoude traditie doet bijna de hele gemeenschap van Azewijn mee.
Foto’s Eric Brinkhorst

In de kantine van voetbalclub Den Dam wordt een kindernevendienst gehouden waarin de jongste kinderen samen creatief kunnen zijn en hun aandeel kunnen hebben in de processie. Foto Eric Brinkhorst