Aantal jongeren met zelfmoordgedachten ondanks einde lockdown amper gedaald

Psychische klachten Veel jongeren hebben het gevoel dat ze belangrijke jaren hebben gemist door mentale en fysieke klachten zoals angsten en vermoeidheid, waardoor hun sociale contacten afnamen.
Stichting 113 Zelfmoordpreventie heeft de afgelopen maanden een toename in het aantal zelfmoorden onder jongvolwassenen vastgesteld.
Stichting 113 Zelfmoordpreventie heeft de afgelopen maanden een toename in het aantal zelfmoorden onder jongvolwassenen vastgesteld. Foto Remko de Waal / ANP

Een zesde van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar kampte in juni, na de coronaperiode, nog steeds met serieuze suïcidale gedachten. Dat blijkt uit het vierde kwartaalonderzoek onder jongeren van Netwerk GOR, waar het RIVM aan is verbonden. Daarnaast kampte ongeveer een derde van de jongeren met psychische problemen en pakweg de helft met eenzaamheid en stress.

In de laatste lockdownperiode was het aantal jongeren met suïcidale gedachten bijna verdubbeld: van 9 procent in het najaar van 2021 naar 17 procent tussen december 2021 en februari 2022. Dit percentage was een paar maanden later ondanks het einde van de lockdown dus amper gedaald. Daarnaast was het aantal huisartsbezoeken waarvoor bijvoorbeeld suïcidale gedachten of zelfmoordpogingen de aanleiding vormde, niet minder dan de eerste drie maanden van dit jaar. Het aantal bezoeken was nog steeds 39 procent hoger dan voor de coronacrisis.

In het onderzoek beantwoordden 4.179 jongeren open vragen over de invloed van de coronacrisis op hun persoonlijke ontwikkeling. Hieruit bleek dat veel jongeren de coronaperiode grote invloed op hun leven toedichtten, bijvoorbeeld omdat ze een studieachterstand opliepen. Ook voelden veel jongeren dat ze belangrijke jaren hebben gemist door mentale en fysieke klachten, zoals angsten en vermoeidheid, waardoor sociale contacten afnamen. Op de vraag of ze er in de laatste drie maanden serieus aan hadden gedacht om een eind aan hun leven te maken, zei één op de zes jongeren „deze serieuze gedachten aan zelfdoding wel eens tot heel vaak te hebben gehad”.

Lees ook dit artikel: Een tiener moet over zelfdoding kunnen praten

Toename zelfdoding onder jongeren

Stichting 113 Zelfmoordpreventie ziet afgelopen maanden ook een toename in het aantal zelfmoorden onder jongvolwassenen. Het gemiddeld aantal suïcides van jongvolwassenen voorheen was iets meer dan twintig per maand, maar dat aantal zit al enkele maanden boven de dertig. Vooral onder mannen tussen de twintig en dertig jaar was in juni en augustus sprake van een verhoogd aantal suïcides, blijkt uit donderdag gepubliceerd onderzoek van de stichting. Van de jongvolwassenen die in 2021 of 2022 zelfmoord hebben gepleegd, was een ruime meerderheid (70 procent) man en woonde ongeveer de helft alleen. Ongeveer de helft van de mannen en 40 procent van de vrouwen die in deze periode zelfmoord hebben gepleegd, hadden hun opleiding niet afgemaakt.

De stichting deed ook onderzoek naar jongvolwassenen met zelfmoordgedachten. Uit deze groep is merendeel vrouw (69 procent) en identificeert bijna de helft zich als lhbti. Deze groep gebruikt ook vaker softdrugs, gamet meer en spendeert meer tijd op sociale media. Een derde van de jongvolwassenen met zelfmoordgedachten heeft in het afgelopen jaar een zelfmoordpoging gedaan.