Neef Youssef was niet enige contact dat voor Ridouan Taghi naar buiten communiceerde, zegt zijn advocaat

Criminaliteit Volgens advocaat André Seebregts zijn er ook aanwijzingen dat Ridouan Taghi vanuit de Ebi nog over een andere communicatielijn met de buitenwereld kon beschikken, toen Youssef Taghi zijn neef al bezocht.

Advocaat Inez Weski reageerde op vragen van journalisten „onthutst” over hetgeen haar confrère ter zitting André Seebregts heeft gemeld.
Advocaat Inez Weski reageerde op vragen van journalisten „onthutst” over hetgeen haar confrère ter zitting André Seebregts heeft gemeld. Foto Sem van der Wal/ANP

De verdediging van Youssef Taghi, neef en voormalig advocaat van Ridouan Taghi, stelt dat Youssef niet het enige contact is geweest dat voor zijn neef Ridouan communiceerde met de buitenwereld. Volgens advocaat André Seebregts bracht ook Inez Weski, de huidige advocaat van Ridouan Taghi, informatie over. En mogelijk waren er nog meer communicatielijnen.

Dat blijkt volgens Seebregts uit het feit dat al voordat Youssef Taghi voor het eerst op bezoek ging bij zijn neef berichten van Ridouan Taghi zijn terechtgekomen bij zijn familie en een handlanger uit het criminele milieu.

Volgens Seebregts, die tijdens een tussentijdse zitting dinsdag voor het eerst sprak namens zijn cliënt Youssef Taghi, zijn er ook aanwijzingen dat Ridouan Taghi vanuit de Ebi nog over een andere communicatielijn met de buitenwereld kon beschikken, toen Youssef Taghi zijn neef al bezocht. Zo blijkt uit opgenomen communicatie tussen Ridouan en Youssef in de Ebi dat er wordt gesproken over een mishandeling van een ex-zwager van Ridouan Taghi op 12 september 2021.

In die berichten stelt Ridouan gedetailleerde vragen over een mislukte poging tot mishandeling van die ex-zwager. Volgens Seebregts blijkt uit die berichten dat Ridouan Taghi kennelijk weet wat er is gebeurd terwijl uit alle geregistreerde communicatie tussen Youssef en Ridouan in september van 2021 blijkt dat zij geen details over de mishandeling van de ex-zwager hebben besproken. Dus, zo concludeert Seebregts, is er een andere communicatielijn. En hij wil weten hoe dat zit omdat die informatie volgers Seebregts ontlastend kan zijn voor zijn cliënt. Mede daarom wil hij opnames van bepaalde gesprekken die Ridouan Taghi met familieleden in de Ebi heeft gevoerd worden toegevoegd aan het strafdossier van zijn cliënt Youssef.

USB-stick naar Dubai

Seebregts heeft in zijn betoog ook verwezen naar berichtenverkeer tussen familieleden van Ridouan Taghi van augustus 2020. Daaruit heeft de politie afgeleid dat Ridouan Taghi’s advocaat Inez Weski mogelijk informatie de Ebi heeft ingebracht die zij heeft gekregen op een USB-stick die werd overgevlogen uit Dubai.

Tijdens de vorige tussentijdse zitting is een proces-verbaal met deze informatie aan het dossier toegevoegd. Toen de rechtbank informeerde naar dit stuk, meldde het Openbaar Ministerie dat de conclusie die de politie in dit proces-verbaal trekt niet wordt gedeeld door het OM. Seebregts stelt echter dat de conclusies van de politie relevant zijn voor zijn cliënt. Hij wil daarom inzage in al het ontsleutelde berichtenverkeer dat via cryptodienst Sky is verstuurd. Daarbij gaat het om berichten die via Sky zijn verstuurd door familieleden van Taghi, maar ook de berichten van Inez Weski. Blijkens het dossier vermoedt de politie dat zij ook over een Sky-telefoon beschikte.

Lees ookDit artikel over de rol van advocaat Inez Weski

Gelijkheidsbeginsel

Seebregts wil weten waarom Youssef Taghi naar aanleiding van de bevindingen van de politie wel tot onderwerp van strafrechtelijk onderzoek is gemaakt, maar Inez Weski niet. Dat is volgens Seebregts relevant vanwege het gelijkheidsbeginsel. Daarnaast laten de berichten over Weski zien hoe Ridouan Taghi druk kan uitoefenen. „Inez Weski is een zeer ervaren advocaat met een lange staat van dienst. Een krachtige en integere persoonlijkheid. Het lijkt erop dat ook zij niet bestand is geweest tegen de enorme druk van haar cliënt Ridouan Taghi. Dat tekent ook wel de tragiek van deze zaak.”

Inez Weski reageerde op vragen van journalisten „onthutst” over hetgeen haar confrère ter zitting heeft gemeld. „Deze uitspraken verbazen mij”, stelt Weski in een uitspraak. „Dit is allemaal uitgezocht door justitie en bleek geen juiste veronderstelling. Dit is onjuist en onterecht suggestief.”

De rechtbank heeft de verzoeken van Seebregts afgewezen omdat er in de richting van Weski slechts sprake is van een vermoeden dat onvoldoende is onderbouwd. Daarom is er geen reden om al het berichtenverkeer van Weski en de familieleden van Taghi toe te voegen aan het dossier. In een reactie stelt Weski blij te zijn met de conclusie van de rechtbank. Volgens de rechtbank kan uit de tijdlijn van gebeurtenissen niet kan worden vastgesteld dat Weski voor haar cliënt informatie de Ebi uit heeft gesmokkeld. Weski zegt nog nog wel vragen te hebben voor het Openbaar Ministerie over deze kwestie.

De officieren van justitie stelden dinsdag dat alle berichtenverkeer waarin familieleden van Taghi spreken over Weski recent in een nieuw proces-verbaal is vastgelegd. De officieren in de zaak van Youssef Taghi hebben dit verbaal gedeeld met hun leidinggevende, de recherche-officier. Die moet de inhoud beoordelen en daar eventueel gevolg aan geven.

Aanvulling (27 september 2022): Dit bericht is aangevuld met de beslissing van de rechtbank.