In beeld

Na de watersnood is Pakistan verre van uit de problemen

In juni begon een extreem heftige moesson in Pakistan, dat nu kampt met de zwaarste overstromingen die het ooit heeft gekend. Afgelopen maanden kwam een derde van het Zuid-Aziatische land onder water te staan. Het afwateringsysteem in rurale gebieden kon het overtollig water niet wegvoeren; op sommige plaatsen konden alleen gecalculeerde dijkdoorbraken de dreiging van 'flash floods' iets verminderen. Dorpen en infrastructuur werden weggevaagd. In de getroffen provincies raakten honderdduizenden mensen ontheemd. En in de nasleep van het water ontstaan nu andere problemen, met de economie, volksgezondheid en het onderwijs.
In het Lady Reading-ziekenhuis in Peshawar, een publieke instantie, is een ziekenzaal ingericht voor patiënten die lijden aan dengue. Peshawar, de hoofdstad van de noordelijke provincie Khyber-Pakhtunkhwa telt honderden actieve gevallen van dengue, een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus dat muggen overdragen. Die insecten broeden in stilstaand water.
Foto Hussain Ali / Getty Images
In Karachi, de hoofdstad van de getroffen provincie Sindh, wordt insecticide gespoten in nauwe markstraten. Grootschalige overstromingen bleven de stad bespaard, maar na de hevige moessonregens staan ook in stedelijke gebieden poelen stilstaand water, waar muggen broeden.
Foto Asif Hassan / AFP
Een opvangkamp voor mensen die voor het water op de vlucht sloegen in Jaffarabad, in Balochistan. De VN-organisatie Unicef stelt miljoenen dollars nodig te hebben om de meest kwetsbaren noodhulp te kunnen bieden.
Foto Zahid Hussain / AP
Een patiënt met knokkelkoorts (dengue) wordt behandeld in een geïsoleerde afdeling van het overheidsziekenhuis in Peshawar. Door water overgedragen ziekten, zoals ook malaria, cholera, huidziekten en diarree, verspreiden zich snel door de getroffen gebieden. Na de overstromingen maakt men zich zorgen over deze ziekten, die een rampzalige impact zullen hebben op de publieke gezondheid.
Foto Bilawal Arbab / EPA
De Nationale Rampenautoriteit onderneemt – met hulp van het leger – reddingsoperaties. Ook internationale hulporganisaties bieden bijstand. En lokale instanties proberen hulp te regelen. Vrijwilligers betrokken bij de islamitische politieke partij Jamiat Ulema-e-Islam, sorteren in de stad Larkana de rantsoenen die dagelijks worden uitgedeeld aan de ontheemden die vanwege de watersnood hun huizen moesten verlaten.
Foto Waqar Hussain / EPA
Ontheemden ontvangen gratis voedselpakketten van Jamiat Ulema-e-Islam in Larkana, in de zwaar getroffen provincie Sindh. In deze stroomafwaartsgelegen provincie kwam alles samen: de zware moesson en de door dat regenwater gezwollen rivieren in het noorden. Dat volume kon het afwateringssysteem niet verstouwen. Larkana is een van de ‘verzamelcentra’ geworden waar ontheemden naartoe trekken – hun huisraad moesten ze achterlaten.
Foto Waqar Hussain /EPA
Deze man moest zijn dorp verlaten nadat vloedgolven het volledig verwoestten, vertelde hij de fotograaf. In het geïmproviseerde opvangkamp in het district Jaffarabad in Beloetsjistan kan niet iedereen een tent krijgen. Hij leeft nu met alleen de beschutting van een ‘charpai’, een traditionele bedbank.
Foto Fida Hussain / AFP
Kinderen die met hun ouders de overstromingen in Sindh ontvluchtten, kunnen in een tentenkamp dat het stadbestuur oprichtte in een buitenwijk van Hyderabad naar een ‘schooltje’. Echt lesgeven is niet mogelijk, vertelde de lerares aan de NRC-correspondent, die enkele dagen voordat deze foto is gemaakt (op 21 september) het kamp bezocht. „Eerst moeten de kinderen hun angst kwijtraken. Ze zijn heel druk, ik denk omdat ze niet weten wat ze met de situatie aan moeten”, zei de zeventienjarige Bua, die zelf ook haar huis moest achterlaten. „We praten veel over het water. Wie wil, krijgt een lesboek om taalopdrachten te maken.”
Foto Akram Shahid / AFP
In een opvangkamp voor intern ontheemden in het district Jaffarabad, Beloetsjistan, spelen kinderen volleybal.
Foto Fida Hussain / AFP
In de omgeving van Sehwan, een stadje in de provincie Sindh, werd vanwege zorgen over het enorme Mancharmeer een aantal dijken doorgebroken. Zo werd de vloed controleerbaar en de inwoners een ramp bespaard. Maar omliggende, kleinere dorpjes staan nu wél onder water. Dorpelingen hebben in Sehwan hun heil gezocht en gebruiken boten – van vissers of van de autoriteiten – om hun huizen te inspecteren. Sommigen besloten niet te vertrekken en verstevigden hun woningen met zandzakken. Naar die mensen worden door hulporganisaties dagelijks water en voedsel gevaren. Wie medische hulp nodig heeft, kan per boot worden opgehaald.
Foto Akhtar Soomro / Reuters
De getroffen gebieden – met name de provincies Sindh en Punjab – gelden als pijlers van de Pakistaanse economie en voedselvoorziening. Er worden katoen, tarwe, rijst en mango’s en andere groente en fruit verbouwd. Na maanden van hevige regen en de daaropvolgende overstromingen is volgens landbouwexperts 70 procent van de gewassen verwoest. Boeren vrezen bovendien dat het water zo lang blijft staan, dat ook de volgende oogst is verpest. Dat betekent dat veel arbeiders hun werk verliezen. De Wereldbank kondigde deze week een miljoenenpakket aan ter ondersteuning van de getroffen boeren.
Foto Arshad Butt / AP
In het district Tharparkar, provincie Sindh, verdringen ontheemden elkaar om voedselhulp te krijgen. In sommige gebieden in de regio trekken mensen langzaam weer terug naar hun huizen, de autoriteiten noteren dat het water heel langzaam lijkt te zakken. Maar niet overal kan het vloedwater zomaar wegstromen, omdat het afwateringssysteem gemankeerd of verstopt raakte.
Foto Pervez Masih / AP
In Jaffarabad, Beloetsjistan, heeft een familie een hut gebouwd in een tijdelijk opvangkamp.
Foto Fida Hussain / AFP
De stand van de natuurramp volgens de Pakistaanse autoriteiten: 160 bruggen weggespoeld, vijfduizend kilometer wegdek weggevaagd, ongeveer 800.000 dieren verdronken. Op het hoogtepunt stond een derde van het land onder water. Sinds half juni is het aantal dodelijke slachtoffers opgelopen tot ruim 1.500. De klimaatminister van het land, Sherry Rehman, stelt dat de overstromingen 33 miljoen mensen hebben geraakt.
Foto Fida Hussain / AFP