Minister Weerwind scherpt bezoek- en contactregeling EBI verder aan

Georganiseerde misdaad Sommige gedetineerden in de EBI mogen binnenkort nog maar één keer per week bellen, in plaats van de huidige drie keer. Ook mogen ze nog maar één persoon per week ontvangen.
Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming komt aan op het Binnenhof voorafgaand aan de ministerraad.
Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming komt aan op het Binnenhof voorafgaand aan de ministerraad. Foto Koen van Weel/ANP

Voor de zwaarste criminelen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught gaan nog strengere regels gelden wat betreft bezoek en communicatie met de buitenwereld. Dat heeft minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) maandag aangekondigd. „Recente ontwikkelingen laten zien dat het huidige wet- en regelgevend kader tekortschiet en dat er meer nodig is”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Weerwind wil de huidige regelgeving zo aanpassen dat gedetineerden die in Vught zitten voor hun rol in de zware georganiseerde misdaad extra beperkingen krijgen opgelegd. Ze mogen bijvoorbeeld nog maar één keer per week tien minuten lang bellen, in plaats van de huidige drie keer. Dat mag dan alleen met personen die zich eerst melden en identificeren op een door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) aangewezen locatie. Ze mogen ook nog maar één persoon per week ontvangen als bezoek, in plaats van de huidige drie keer.

Weerwind verwacht dat de veranderingen binnen drie maanden kunnen worden doorgevoerd, maar „zet alles op alles om deze eerder in te laten gaan”. Met de „recente ontwikkelingen” waarover hij schrijft, doelt hij zeer waarschijnlijk op publicaties van De Telegraaf van half september, over onder meer het contact tussen Ridouan Taghi en Mohammed B., die een levenslange gevangenisstraf uitzit vanwege de moord op regisseur Theo van Gogh in 2004. Beiden zitten vast in de EBI in Vught en zouden elkaar brieven met koranverzen sturen. Volgens justitie zijn daar mogelijk gecodeerde boodschappen in verwerkt.

Telefonische en schriftelijke communicatie verbieden

Naast de maatregelen op korte termijn, zegt Weerwind te werken aan wetgeving die verder gaat. Hij wil bijvoorbeeld communicatie tussen bepaalde detineerden kunnen verbieden, telefonische en schriftelijke communicatie door individuele gevangenen kunnen verbieden en visueel toezicht krijgen op gesprekken tussen gedetineerden en hun advocaten. Bij sommige gedetineerden „dient er op voorhand vanuit te worden gegaan dat zij iedere mogelijkheid tot contact en communicatie met de buitenwereld zullen gebruiken om hun criminele praktijken voort te zetten”, schrijft Weerwind.

Gedetineerden kunnen nu onder een strenger communicatieregime worden geplaatst als er aanwijzingen zijn dat zij hun crimineel handelen voortzetten in gevangenschap. Weerwind wil dat dat in de toekomst ook al kan op grond van een vermoeden.