Brieven

Consumptiemaatschappij

Uitgekleed volk

Brieven

Geloof in iets verliezen, God of technologische vooruitgang, is pijnlijk. Slaafs volgen vol bewondering, ook al heeft de keizer geen kleren aan, begint met euforie en leidt daarna tot een uitgekleed volk (‘Consuminderen’ is lastig in een land dat drijft op groei, 19/9). Nu het sprookje van eeuwigdurende groei een nachtmerrie blijkt en ‘de Verlichting’ verduistering is geworden, schrikken we omdat we zien dat we allemaal naakt zijn. Zodra we dat onder ogen zien, hoeven we onze destructieve leefstijl niet te redden. Wel de aarde en de toekomst van onze kinderen.

Giethoorn