De laatste spreker namens de coalitie aan het woord: Gert-Jan Segers

Inmiddels is Gert-Jan Segers bezig met zijn inbreng. Door kiezers in het onderzoek van I&O Research, in opdracht van NRC, werd Segers gewaardeerd met een 5,1, dat is het hoogst van de vier leiders van regeringspartijen. Toen de ChristenUnie in Rutte III ging meeregeren, in 2017, kreeg hij nog een voldoende: een 6,2. Ook over de coalitiedeelname is de achterban anders gaan denken. In februari, een maand nadat het kabinet-Rutte IV begon, was een meerderheid van de CU-kiezers (58 procent) daar nog tevreden over. Dat is inmiddels een minderheid van 40 procent.

Sinds het kabinet eind augustus met een pakket maatregelen kwam om de crisis in de asielopvang te bezweren, rommelt het in de ChristenUnie. Leden ondertekenden een brief waarin de fractie werd opgeroepen zich te keren tegen de plannen. Zij schreven dat de „juridisch en moreel failliete beslissingen” van de regering moeten „worden teruggedraaid”. En ook dat de partij „nimmer” mag accepteren „dat een fundamenteel recht als gezinshereniging wordt ontnomen aan vluchtelingen”. Een oproep tot een extra ledenvergadering kreeg ook genoeg steun, die vindt op 1 oktober plaats.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Klaver stoort zich aan ‘paniekvoetbal’ van ‘stuurloos’ kabinet