Brieven

Gender

Geslacht is biologisch

Brieven

Ik heb het idee dat filosofie langzamerhand een soort luchtfietserij is geworden. Wat filosofe Annemie Halsema over gender beweert (15/9) slaat alles. Biologie is in haar wereldbeeld een achterhaalde wetenschap die niet in haar fantastische wereldbeeld past. Dat door de aanwezigheid van geslachtschromosomen het geslacht van een nakomeling wordt bepaald lijkt er niet meer toe te doen; wat je geslacht is, bepaal je zelf. Ze stelt deze kwestie op een vreemde manier aan de orde. Ik hoop dat mijn oud-leerlingen beter weten. Dat mensen het recht hebben hun gender tijdens hun leven aan te passen, daar heb ik verder geen moeite mee.

Vleuten