Uitstoot broeikasgassen in tweede kwartaal 9 procent lager dan jaar geleden

CO₂-uitstoot Vooral het aardgasverbruik nam af, met name door de hoge gasprijzen en het zonnige voorjaar.
Met name in de chemische-, aardolie- en basismetaalindustrie waren de CO₂-emissies lager.
Met name in de chemische-, aardolie- en basismetaalindustrie waren de CO₂-emissies lager. Foto Kees van de Veen

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in het tweede kwartaal van dit jaar met 9 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat melden het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en het RIVM woensdag op basis van voorlopige kwartaalcijfers.

De lagere emissie komt met name door een daling van het aardgasverbruik. In de industrie, landbouw en door huishoudens en bedrijven werd minder aardgas verbruikt, vooral door de hoge gasprijzen en het zonnige voorjaar. In de industrie, delfstoffenwinning en bouwnijverheid daalde hierdoor de CO₂-uitstoot met maar liefst 19 procent.

De Nederlandse economie stootte in het tweede kwartaal van dit jaar 6,4 procent minder CO₂ uit dan een jaar geleden, terwijl het bruto binnenlands product met 5,3 procent groeide in dezelfde periode. De transportsector heeft daarentegen 22 procent meer CO₂ uitgestoten dan een jaar geleden. Die toename, zo schrijft het CBS, is vooral toe te schrijven aan het gedeeltelijke herstel van de luchtvaart na de piek van de coronacrisis.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent gereduceerd moet zijn ten opzichte van 1990. In december 2021 is dat doel bijgesteld naar minstens 55 procent reductie.

Lees ook: Groot en klein – ieder bedrijf kan CO2-uitstoot te lijf gaan