Tweede Kamer: Raad van State hoeft beperking gezinshereniging niet te toetsen

Migratierecht Een Kamermotie die het kabinet opriep de tijdelijke beperking van gezinshereniging in een spoedadvies te laten toetsen door de Raad van State, werd ondanks steun van coalitiepartijen ChristenUnie en D66 verworpen.
Staatssecretaris Van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) erkent dat zijn ambtenaren twijfelen aan de juridische houdbaarheid van de beperking van gezinshereniging.
Staatssecretaris Van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) erkent dat zijn ambtenaren twijfelen aan de juridische houdbaarheid van de beperking van gezinshereniging. Foto Lex van Lieshout/ANP

De Raad van State gaat de kabinetsplannen om gezinshereniging van vluchtelingen tijdelijk te beperken niet toetsen op juridische houdbaarheid. Een Kamermeerderheid heeft een motie die daartoe opriep dinsdag verworpen. Voorstanders van de motie, die was ingediend door Tweede Kamerleden Kati Piri (PvdA) en Suzanne Kröger (GroenLinks) kregen geen steun van regeringspartijen VVD en CDA. Ook PVV, JA21 en Forum voor Democratie stemden tegen de motie. De Kamerfracties van regeringspartijen ChristenUnie en D66 steunden de motie wel.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) kwam eind augustus met plannen om het aantal mensen dat voor gezinshereniging naar Nederland komt te beperken. In de plannen mogen gezinsleden van mensen die in Nederland asiel hebben gekregen pas na vijftien maanden hun gezinslid achterna reizen. Alleen als een vluchteling een woning toegewezen heeft gekregen, mag het gezin ook overkomen uit het buitenland. Dit terwijl mensen juist vaak te lang wachten op de toewijzing van een woning. Nu de Tweede Kamer de motie verworpen heeft, kan het kabinet de omstreden plannen doorvoeren.

Afgelopen week erkende Van der Burg in de Tweede Kamer dat zijn ambtenaren, net als migratierechtexperts, vraagtekens hadden geplaatst bij de juridische houdbaarheid van de maatregel. Die is volgens de experts in strijd met internationale verdragen. Maar de ambtenaren zeggen ook niet „dat het niet kan”, voegde Van der Burg daaraan toe. Hij wilde geen advies bij de Raad van State inwinnen, omdat er geen nieuwe wet is gemaakt voor het beleid. Indiener van de motie Kati Piri vroeg zich tijdens het debat af hoe het te rechtvaardigen valt „om kinderen nog langer van hun vader en moeder gescheiden te houden”.

Lees ook: Van der Burg krijgt spervuur van kritische vragen over uitstel gezinshereniging