Raad van State

‘Terugkeer beurs onderbouwen’

Het kabinet moet het wetsvoorstel voor de herinvoering van de basisbeurs voor studenten beter en uitgebreider beargumenteren, omdat daarmee het studiefinancieringsstelsel structureel wordt herzien. Dat stelde de Raad van State (RvS) maandag in een advies. Ook zegt de RvS dat de herinvoering bestendig moet zijn, omdat „de regering de onzekerheid van jongere generaties wil verminderen”. (NRC)