Ingenieur mocht geen rekening incasseren van Groningse gedupeerde aardbeving

Gaswinning Groningen De gepensioneerde ingenieur Meiborg, die woensdag door de parlementaire enquêtecommissie wordt gehoord, probeerde bij een gedupeerde een hoge rekening te incasseren. De rechter tikte hem op de vingers.

In Groningen worden veel huizen gesloopt en aardbevingsbestendig weer opgebouwd zoals hier in het dorp Ten Post.
In Groningen worden veel huizen gesloopt en aardbevingsbestendig weer opgebouwd zoals hier in het dorp Ten Post. Foto Kees van de Veen

Ingenieur Willem Meiborg, die Groningers zegt te helpen met hun strijd tegen aardbevingsschade, is twee weken geleden op de vingers getikt door de rechter. Zonder vooraf betalingsafspraken te hebben gemaakt, probeerde hij bij een gedupeerde een rekening te incasseren van 12.087 euro.

Maar de 66-jarige vrouw, Ria Mulder, kreeg van de rechter gelijk. Volgens de rechtbank ging het om „een vriendendienst”. Toen Mulder de factuur weigerde te betalen, sleepte Meiborg haar voor de rechter, maar kreeg ongelijk. De uitspraak werd eind vorige maand bekrachtigd door het gerechtshof in Leeuwarden. „Het hof is van oordeel dat geen overeenkomst van zakelijke dienstverlening tot stand is gekomen”, staat in het arrest.

De gepensioneerde Willem Meiborg wordt deze woensdag door de parlementaire enquêtecommissie Groningse gaswinning gehoord. Hij is de directeur van het in Woerden gevestigde ingenieursbureau Energeo. Zijn grootvader was klokkenluider Willem ‘Beton’ Meiborg. Senior, ingenieur te Groningen, waarschuwde november 1963 in een ingezonden brief in Nieuwsblad van het Noorden voor calamiteiten en forse bodemdaling als gevolg van gaswinning. Hij voorspelde een bodemdaling van een meter, maar werd (naar later bleek onterecht) verketterd door de NAM.

April 2017, vijf jaar na de aardbeving bij Huizinge, presenteerde zijn kleinzoon en naamgenoot Willem Meiborg zichzelf voor het eerst tijdens een bijeenkomst voor bevingsgedupeerden in Delfzijl. Hij vertelde met aardbevingsgedupeerde Annemarie Heite uit Bedum, die zich destijds ontpopte tot een belangrijk voorvechtster van de Groninger zaak, contact te hebben opgenomen omdat hij „in de voetsporen van zijn grootvader de Groningers wil helpen”. Sindsdien heeft hij zich als ingenieur gespecialiseerd in de juridische afhandeling van mijnbouwschades in Groningen.

Vraagtekens

Behalve Ria Mulder plaatsen ook andere gedupeerden in het aardbevingsgebied vraagtekens bij de werkwijze van de Woerdense ingenieur, blijkt uit een rondgang van NRC en Dagblad van het Noorden. Meiborg wordt omschreven als een ingewijde die zich onvermoeibaar inzet voor het Groninger belang maar zich soms ook opdringt bij gedupeerden.

Zo kreeg een familie uit Termunten de indruk dat Meiborg hen belangeloos wilde helpen. Met geen woord werd gerept over financiële genoegdoening. Totdat er een factuur van enkele duizenden euro’s op de mat lag. Die hebben we niet betaald, zegt de zoon van de 94-jarige vader. Een gedupeerde uit Delfzijl zag zich wel genoodzaakt de rekening te voldoen.

„Hij biedt zijn diensten aan zonder vooraf helder te communiceren en afspraken te maken over betaling”, zegt advocaat Martin Blokzijl die in de rechtszaal tegenover Meiborg stond. Door het financiële conflict met de ingenieur werd juridische strijd van zijn cliënte met drie jaar verlengd. „Wat ik heel kwalijk vind is dat hij zich steeds verschuilt achter zijn opa, de klokkenluider. Met dat mooie verhaal komt hij binnen”, reageert Ria Mulder zelf.

De aardbevingsgedupeerde benadrukt dat Meiborg zeker goede dingen heeft gedaan voor Groningen. Maar dat hij haar voor de rechter sleepte vanwege het niet betalen van de factuur, voelt oneerlijk, zegt Mulder. Ze is „teleurgesteld” in Meiborg. Herman de Muinck uit Zuidlaren, die ook zijn verhaal deed bij de parlementaire enquêtecommissie, sluit zich daarbij aan. „Meiborg is een keer bij mij thuis geweest en ik heb hem toen gevraagd of hij kosten in rekening brengt. Nee, antwoordde hij. Want hij was zo begaan met het lot van de gedupeerden.”

Willem Meiborg zegt in een reactie zich niet te herkennen in het geschetste beeld. Hij betwist het arrest van het gerechtshof. „Maar ik leg mij neer bij die uitspraak.” Meiborg vindt wel degelijk dat hij „ethisch bezig is en mensen helpt”. Actief benaderen doet hij niet, zegt de 71-jarige ingenieur die claimt te werken „op basis van no cure, no pay”. Annemarie Heite laat weten onverkort achter Meiborg te staan.

Lees ookTopambtenaar gaf minister niet alle informatie over gaswinning

Diep in de shit

Meiborg zegt dat hij mensen bijstaat die „diep in de shit zitten en die ga ik niet direct lastig vallen met teksten als: het gaat je zoveel kosten”. Dat hij vooraf geen offertes stuurt, vindt hij niet vreemd. Onkosten legt Meiborg, zo schrijft hij Sijbrand Nijhoff uit Zijldijk bijvoorbeeld, via lopende rechtszaken bij de NAM neer. En niet bij gedupeerden.

Meiborg had contact met Nijhoff, de man die de geheime overeenkomst van samenwerking tussen de Nederlandse staat en oliebedrijven Shell en ExxonMobil openbaarde. Meiborg wilde Nijhoff helpen, zei hij meerdere malen.

Willem Meiborg beloofde dat hij Nijhoff kon helpen nadat hij hem op televisie had gezien, zeg Sijbrand Nijhoff. „Ik kan het verschil in jouw zaak maken, zei hij”, herinnert de gepensioneerde paarden- en schapenboer zich. „Hij drong zich op en vroeg herhaaldelijk via de mail en in apps om stukken.” Nijhoff is uiteindelijk niet met de ingenieur in zee gegaan. Gelukkig maar, zegt hij nu. Meiborg junior, zegt Sijbrand Nijhoff, „komt niet alleen om de Groningers te helpen maar denkt ook goed om zichzelf”.