Opinie

Klagen

Ik zit op het bankje bij het busstation te wachten op de bus richting huis. Ik speel een spelletje op mijn telefoon, maar ondertussen luister ik aandachtig naar het gesprek van de twee vrouwen naast mij. De een klaagt tegen de ander over haar collega Saskia: „Ze loopt te smakken tijdens het eten, en ze kan de s niet goed uitspreken.” „Slist ze?” vraagt de ander. „Ja, ze slist!” Er valt een korte stilte. „Waarom noem je je kind dan ook Saskia?”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl