Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

Hier dus. U heeft het ‘inboxje’, zoals we deze rubriek bij de opinieredactie liefdevol noemen, kunnen vinden. De hoogtepunten uit de lezerspost naast de brieven in de krant – het leek ons een logischer plek. Maar dat is niet de enige verandering in deze Opinie & Debat. Met enkele nieuwe rubrieken proberen we het debat over de bepalende onderwerpen van deze tijd op iets andere wijze te benaderen.

Zo maakt illustrator Kwennie Cheng voortaan om de week een cartoon die gebaseerd is op beschikbare data over een actueel thema. De correspondenten van NRC belichten in een regelmatig terugkerende rubriek het publieke debat op hun standplaats. En in de rubriek ‘Als je het mij vraagt’ laten we jonge mensen aan het woord die bij hete discussie-onderwerpen de praktijk van alledag kennen en zo hun onderbouwde mening kunnen geven. Vertrouwde elementen als de columns van Maxim Februari en Rosanne Hertzberger, het wekelijkse portret van Siegfried Woldhek en de rubriek van de (nieuwe) NRC-ombudsman zijn gebleven.

Dat is wat ons de laatste dagen bezighield. U had andere dingen aan het hoofd.

De spoorstaking bijvoorbeeld. Daarover kregen we nogal wat post de laatste twee weken. Moeten de stakers financieel aansprakelijk gesteld worden vanwege de grote maatschappelijke schade, zoals hoogleraar Jan Bouwens betoogde? Menigeen wees op het stakingsrecht – hoe onhandig het ook is als de treinen niet rijden. De „vakbond spoort niet”, woordspeelde Jeroen van Bergen. Hij zag „levensgevaarlijke toestanden” op stations waar „mensen proberen zich in een trein te wurmen”. Volgens hem kiest menigeen als het zo moet wel weer voor de auto. Henk de Vries, ook professor trouwens, vroeg zich af waarom alle treinen stilstaan als maar in een deel van het land gestaakt wordt. Het deed hem denken aan de slogan „gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige arm het wil”, van de spoorstaking in 1903. Hij geeft er een pregnante draai aan. „De Oekraïense spoorwegen kunnen dat beter”, schrijft hij. „Daar blijven de treinen rijden, ondanks de oorlog.”

chef Opinie