Brieven

Energielabel

Beboet kantoren die de wet negeren

In 2012 is wettelijk vastgelegd dat kantoren van meer dan 100 vierkante meter op 1 januari 2023 een groen energielabel moeten hebben. Dat betekent dat ze energiezuinig zijn. Echter, een flink deel van de kantoren zal dit label op 1 januari nog niet hebben. De gemeenten kunnen deze kantoren dan sluiten. Verwacht wordt echter dat de meeste gemeenten minder streng zullen zijn, en eerst met de eigenaren in gesprek zullen gaan. Vermoedelijk speelt daarbij een rol dat sluiting van kantoren ook de huurders, en hun werknemers en klanten, buiten hun schuld om treft.

Maar mogen wethouders wel zo coulant zijn? In gebreke zijnde eigenaars hebben straks niet alleen de wet overtreden, maar ook de energieschaarste vergroot en het milieu geschaad. Natuurlijk kan het, door de schaarste in de bouw, nu moeilijk zijn om nog snel tijdig aan de eis te voldoen, maar daar staat tegenover dat ondernemers hiervoor tien jaar de tijd hebben gehad, dat iedereen weet dat op een markt soms schaarste kan ontstaan, en dat niemand ongestraft het risico van wetsovertreding mag nemen door te proberen pas op het laatste moment aan de wet te voldoen.

Alles overwegende, stel ik een tussenoplossing voor. Kantoren die op 1 januari de wet overtreden, worden niet gesloten. Maar de eigenaars betalen wel een boete (als het gebouw niet leeg staat). Die boete is een percentage van de WOZ-waarde van het gebouw en wordt op dezelfde wijze geïnd als de onroerend zaakbelasting. Simpel genoeg. Meer precies moet het percentage zo hoog worden dat het bedrag van de boete bij huurkantoren gemiddeld zo’n 30 procent van de jaarhuur gaat bedragen. Voor kantoren die in gebreke blijven wordt de boete in 2024 verhoogd. Kantoren die op 1 januari 2026 nog steeds in gebreke zijn worden gesloten, want wetten dienen te worden nageleefd.

Op deze manier verliezen wethouders geen dure tijd aan moeilijke gesprekken met wetsovertreders; ze hoeven slechts de boete te innen. Met de opbrengst kunnen ze zinvolle dingen doen. De totale opbrengst in 2023 zal volgens een ruwe schatting ruim 300 miljoen euro bedragen.

Een enkele verhuurder zal het groene label nooit behalen, en het kantoor verkopen. Prima. Om eerlijke concurrentie te krijgen, moeten alle ondernemers aan de wet voldoen. Ondernemers die zulke eerlijke concurrentie niet aankunnen, moeten verdwijnen. Dat versterkt de economie. De huurder zal vaak weinig last hebben van de verkoop van het gebouw. De nieuwe eigenaar zal lopende contracten respecteren, en het gebouw beter isoleren. De boete levert de overheid dus geld op zonder het de economie schaadt, wat een belangrijk voordeel is vergeleken met de meeste belastingen.

Belangrijker nog is dat het rechtsgevoel wordt versterkt. In onze rechtsstaat gaan vermogende wetsovertreders niet zomaar vrijuit.

Hengelo