Ambtenaren twijfelen aan juridische haalbaarheid verlengde gezinsherenigingsprocedure

Opvangcrisis Asielstaatssecretaris Eric van der Burg bevestigde donderdag in de Tweede Kamer dat zijn ambtenaren gewaarschuwd hebben dat de asielplannen van het kabinet mogelijk sneuvelen bij de rechter.
Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD), donderdag in de Tweede Kamer tijdens het debat over de asielcrisis.
Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD), donderdag in de Tweede Kamer tijdens het debat over de asielcrisis. Foto Sem van der Wal/ANP

Ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid twijfelen of de gezinsherenigingsmaatregel zoals het kabinet die eind augustus heeft voorgesteld, juridisch haalbaar is. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) donderdagmiddag erkend tijdens een Kamerdebat over de asielplannen, die onder meer behelzen dat de procedure voor asielverzoeken en gezinshereniging wordt opgerekt tot vijftien maanden.

Van der Burg stuurde woensdag in reactie op vragen van GroenLinks en de PvdA ambtelijke stukken naar de Tweede Kamer. In die documenten, die hij in augustus met de ministerraad deelde, staat dat ambtenaren waarschuwden dat de kabinetsplannen bij de rechter mogelijk geen standhouden.

Van der Burg bevestigde donderdag in de Kamer dat de juridische houdbaarheid volgens zijn ambtenaren „geen zekerheid is”. Maar, zei hij, zijn ambtenaren zeggen ook niet „dat het niet kan”. Volgens Van der Burg is de juridische twijfel dan ook geen reden de plannen een halt toe te roepen. De rechter controleert immers vaker of de overheid zich wel aan de wet houdt, zei hij.

Beperkte periode

Vanwege de kritische noten van de ambtenaren heeft Van der Burg naar eigen zeggen wel extra juridische kaders ingebouwd, onder meer door vast te leggen dat de maatregelen alleen „voor een bepaalde periode” gelden. De noodplannen gelden maximaal tot 31 december 2023 en worden in juli van dat jaar geëvalueerd.

Eerder op donderdag uitte de Commissie Meijers, een Nederlandse groep onafhankelijke juristen die onder andere adviseert over Europees migratierecht, vergelijkbare kritiek. Het asielakkoord is volgens de commissie in strijd met het Europees recht omdat volgens de EU-richtlijnen asielprocedures alleen in bijzondere gevallen langer dan negen maanden mogen duren.