Brieven

Zorg

Winst is niet het doel

Brieven

Men hoede zich, als economen gaan meedenken over marktwerking in de zorg. Lees de cirkelredenering van Jasper van Dijk (Doorbreek het taboe van winst maken door ziekenhuizen, 5/9). Nu de verfoeide marktwerking eindelijk uit de zorg wordt gebannen, heeft Van Dijk een ‘taboedoorbrekende oplossing’: verschuif de winst naar de ziekenhuizen. Zijn legitimering: de nog altijd op winst gerichte specialistenmaatschappen. De cirkel van onkunde en cynisme is rond. Winst is geen enkele garantie gebleken voor zorgkwaliteit, niet voor volumebeperking en al helemaal niet voor tijd en aandacht voor de patiënt. Die is de dupe van een meedogenloze efficiency: tijd is geld. Men hoort tegenwoordig de vraag of economie nog wel een wetenschap is; geneeskunde is dat nog wel. Winst is niet de issue, zorgkwaliteit is in het geding. Het marktmechanisme is even fnuikend als simpel: gezondheid als product kent een onbegrensde vraag en is dus onbetaalbaar – niet alleen spreekwoordelijk. Laat alle specialisten eindelijk in dienstverband gaan, handen aan het bed en niet aan computertoetsen, investeer in ziektepreventie en armoedebestrijding. Dat werkt. Redeneren vanuit een financiële koker, leidt tot tunnelvisie. Markt: wie wordt daar beter van?

Enschede