Ziekenhuis Ikazia in Rotterdam lijdt miljoenenverlies, ‘belemmerend voor de continuïteit’

Zorg Over 2021 leed het Ikazia een verlies van 8,5 miljoen euro. Het ziekenhuis werkt met verzekeraars en banken aan een herstelplan, waarvan de inhoud in de komende maanden bekend wordt.
De ingang van de spoedeisende hulp van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.
De ingang van de spoedeisende hulp van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Foto Tobias Kleuver/ANP/Hollandse Hoogte

Het ziekenhuis Ikazia in Rotterdam heeft over 2021 een verlies van 8,5 miljoen euro geleden, zo blijkt uit het maandag gepubliceerde jaarverslag. De raad van bestuur noemt de situatie „zorgwekkend” en spreekt van een „ernstige belemmering voor de continuïteit van het ziekenhuis”. Het Ikazia werkt met zorgverzekeraars en banken aan een gezamenlijk herstelplan, waarvan de inhoud in de komende maanden bekend wordt.

De oorzaak van de rode cijfers ligt volgens het ziekenhuis onder meer in de tegenvallende compensatieregeling van de overheid, die gederfde inkomsten en onkosten vanwege de coronapandemie zou vergoeden. Eind 2019, vlak voor de pandemie, nam het Ikazia een nieuwe vleugel in gebruik. Kort daarna kwam de reguliere zorg door de pandemie grotendeels stil te liggen, maar de kosten voor de nieuwe vleugel liepen door.

Het is het derde jaar op rij dat het Ikazia verlies lijdt. In 2010 bedroeg het verlies 5,2 miljoen euro, dat slechts ten dele vergoed werd. De compensatiekosten werden berekend op basis van de cijfers over het jaar 2019, voor de pandemie en (ten dele) de ingebruikname van de nieuwe vleugel. Daarnaast leidde het virus tot een hoog ziekteverzuim onder het zorgpersoneel in het ziekenhuis. Beide factoren tezamen hebben volgens het Ikazia geleid tot de huidige situatie, met een „te lage” liquiditeit, waardoor door banken gestelde eisen - over onder meer de verhouding tussen betalingscapaciteit en financiële verplichtingen - niet meer worden gehaald. Huisbankier ING heeft per oktober alle kredieten opgezegd.

Herstelplan

Partners van het Ikazia nemen maatregelen en werken aan een herstelplan, omdat het ziekenhuis „te weinig financiële ruimte” heeft om de problemen „op eigen kracht” op te lossen. De vijf grootste zorgverzekeraars hebben de raad van bestuur van Ikazia toegezegd het ziekenhuis in ieder geval financieel te ondersteunen tot 1 oktober aanstaande. Ikazia wil extra financiële steun van hen en van banken waarmee het samenwerkt. Ook kondigt het bezuinigingen aan. Wat de consequenties voor personeel en patiënten zijn is vooralsnog onduidelijk. In een persbericht laat het Ikazia weten dat het „de bedoeling” is dat het ziekenhuis zelfstandig verder gaat.

Tot 2020 was het Ikazia naar eigen zeggen financieel gezond. In 2019 groeide het ziekenhuis nog zo hard dat de zorgverzekeraar VGZ alle huisartsen in de regio verzocht geen nieuwe patiënten naar het Ikazia te verwijzen, omdat de zorg die de verzekeraar had ingekocht opraakte. In het huidige zorgstelsel is het zo geregeld dat verzekeraars moeten zorgen voor voldoende zorg en tegelijkertijd de kosten binnen de perken houden.

Het Ikazia is niet het enige ziekenhuis dat recentelijk financieel in de problemen raakte. In april kondigde ziekenhuis Bernhoven in Uden aan noodgedwongen 110 banen te schrappen. Het Zaans Medisch Centrum in Zaandam moest in mei 2 miljoen euro lenen van de gemeente Zaanstad om het vakantiegeld van medewerkers te kunnen betalen.