Kabinet passeert gemeente Tubbergen en gaat vergunning geven voor asielopvang in hotel

Asielopvang Het is voor het eerst dat het kabinet deze stap zet om de crisis in de asielopvang op te lossen. Volgens staatssecretaris Eric van der Burg zullen meerdere locaties in andere gemeenten volgen.
Het Savoy Hotel in Amsterdam, waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen.
Het Savoy Hotel in Amsterdam, waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Foto Simon Lenskens

Het kabinet gaat voor het eerst een vergunning geven voor de opvang van asielzoekers zonder een akkoord hierover te hebben bereikt met de gemeente. Het gaat hierbij om een hotel in Albergen, in de Overijsselse gemeente Tubbergen, dat door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is gekocht. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

In het hotel is momenteel plaats voor tachtig personen, maar er kunnen „in potentie” driehonderd asielzoekers worden opvangen. Volgens Van der Burg ziet het kabinet zich genoodzaakt om de vergunningverlening over te nemen van de gemeente, omdat overleg tussen de gemeente Tubbergen, het COA en het ministerie sinds april nog niet leidde tot een opvanglocatie voor asielzoekers.

Eind mei stemden alle veiligheidsregio’s in met het creëren van duizenden extra opvangplekken voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen in verschillende regio’s. Dit was nodig om de druk op het asielzoekerscentrum in Ter Apel te verlichten. De afgelopen maanden moesten daar geregeld mensen buiten slapen, omdat in het centrum geen bedden meer beschikbaar waren. Uit interne cijfers van het Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO), dat de spreiding van vluchtelingen regelt onder de 25 regio’s, bleek maandag dat twee derde van de veiligheidsregio’s nog niet het afgesproken aantal opvangplekken voor Oekraïners en reguliere asielzoekers geregeld had.

Lees ook deze reportage over de asielzoekers die buiten slapen bij Ter Apel: Wachten in de stank van poep en plas

Ruimtelijk ordeningsinstrumentarium

Het COA is momenteel bezig met een vergunningsaanvraag voor het hotel in Albergen, maar de gemeente Tubbergen wil de bestemming van het hotel niet wijzigen. Om deze vergunning zelf te verlenen maakt het kabinet nu gebruik van het zogeheten Ruimtelijk ordeningsinstrumentarium. Op die manier is het „niet gebonden aan de bereidwilligheid van gemeenten om een COA-locatie te openen”, aldus Van der Burg. Volgens hem betreft het een eerste stap, waarna ook meerdere locaties in andere gemeenten zullen volgen. „De noodzaak om aanvullende opvangplekken te realiseren is zo groot dat het kabinet heeft besloten om een uitzonderlijke stap te zetten.”

Van der Burg laat in de brief aan de Kamer weten dat hij momenteel bezig is met een wetsvoorstel waarbij gemeenten een wettelijke opvangtaak krijgen en waarbij het Rijk een dwingend juridisch instrumentarium tot haar beschikking heeft. „In de tussentijd ziet het kabinet zich genoodzaakt om het Ruimtelijk ordeningsinstrumentarium in te zetten”, schrijft hij. Het toepassen van het instrumentarium werd vorige week al aangekondigd door Van der Burg. Ook liet hij toen weten met twee andere gemeenten in gesprek te zijn waar samen ongeveer duizend opvangplekken gerealiseerd kunnen worden.

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen van de gemeente Tubbergen hebben raadsvragen gesteld. Ze willen onder meer weten of het College net als de partijen zorgen maakt over de gevolgen van een eventuele opvanglocatie in Albergen. Daarnaast laten de fractievoorzitters weten dat de werkwijze van het kabinet volgens hen „volstrekt onacceptabel is”.