Recensie

Recensie Podcast

Hoe is het om in een jeugdgevangenis te zitten?

Stoerdoenerij maar ook veel kwetsbaarheid in gesprekken met jongeren die vastzitten in een jeugdgevangenis.

Eerder tipte de podcastclub de podcast TBS, waarin journalist Tom Veldhuijzen vier patiënten uit een tbs-instelling volgde. Het vervolg van deze serie heet Jong en Vast. Hierin spreekt Veldhuijzen met jongeren, behandelaren en beveiligers in jeugdgevangenis Teylingereind. In rap tempo worden de kernproblemen van jeugdcriminaliteit, waaronder groepsdruk, de verleidingen van het snelle geld en de gevolgen van armoede, duidelijk uiteengezet.

Je hoort stevige verwijten van deze jongeren naar de maatschappij toe. Meerdere van hen hebben het gevoel nooit door instanties te zijn geholpen en velen voelen zich onbegrepen door de behandelaren die uit een ander milieu komen. Al lijken sommige verwijten deels te dienen om de verantwoordelijkheid bij een ander neer te leggen, de perspectieven van deze jongeren zijn desniettemin erg treffend.

Jong en Vast, wekelijks afleveringen van 20 - 30 min, NPO Radio 1, KRO/NCRV.