Trump-aanhangers bedreigen FBI en maken zich op voor strijd: ‘We zijn in oorlog’

Huiszoeking Bedreigingen tegen de FBI na de huiszoeking duiden op een nieuwe, heviger fase van Trumps strijd tegen wat hij de Deep State noemde. Ambtenaren worden het mikpunt.

Het FBI-kantoor in Cincinnati, Ohio, waar een aanhanger van Trump probeerde binnen te dringen.
Het FBI-kantoor in Cincinnati, Ohio, waar een aanhanger van Trump probeerde binnen te dringen. REUTERS/Jeffrey Dean

Rick Shiffer vatte de doorzoeking van het huis van oud-president Trump door de FBI op als een „mobilisatiebevel”, schreef hij dinsdag op Truth Social, het Twitterachtige platform dat de oud-president oprichtte. „Zodra morgen de wapenwinkel, de legerdump, de pandjeswinkel opengaat, laat je je werk achter je en pak wat je nodig hebt voor de strijd. Dit kunnen we niet dulden.” Twee dagen later probeerde hij gewapend een FBI-kantoor in Cincinnati, Ohio, binnen te dringen. Hij sloeg op de vlucht en toen een agent hem langs de snelweg zag lopen, schoot Shiffer op hem. Even later werd hij zelf dodelijk getroffen door politiekogels.

Shiffer was de meest radicale, maar zeker niet de enige Amerikaan die de FBI-agenten als staatsvijanden begon te zien. Nieuwszenders CNN en Fox News citeerden bronnen bij de federale politie die zeiden dat het aantal dreigementen aan hun adres uitzonderlijk hoog is opgelopen na de huiszoeking bij Trump.

De radicaal-rechtse nieuwssite Breitbart verspreidde vrijdag het huiszoekingsbevel met daarop de namen van de FBI-agenten. De officiële openbaarmaking van het stuk, op verzoek van het ministerie van Justitie, kwam enkele uren later – met de namen van de agenten weggelakt, zoals gebruikelijk. Volgens CNN verstuurde Truth Social vrijdag een pushbericht met een verwijzing naar het artikel van Breitbart.

Directeur Chris Wray adresseerde de „ongegronde aanvallen op de integriteit van de FBI” in een korte verklaring. „Geweld en dreigementen zijn gevaarlijk en zouden iedere Amerikaan zorgen moeten baren.”

Die laatste opmerking konden vooral die prominente leden van de Republikeinse Partij zich aantrekken die in hun ijver om Trump bij te staan de FBI en het ministerie van Justitie beschuldigden van politieke vervolging. Ook nadat vrijdag duidelijk werd dat Trump wel degelijk staatsdocumenten in huis had die als staatsgeheim zijn aangemerkt, sommige zelfs in een categorie van vertrouwelijkheid waarbij geldt dat die alleen in zwaarbeveiligde ruimtes mogen worden ingezien, zijn de aanvallen op FBI en Justitie niet gestopt.

Dodelijk geweld

„Het is nog erger als je bedenkt dat dit maar één onderdeel is van een patroon van bureaucratische mishandeling van Trump”, schreef de Republikeinse partijvoorzitter Ronna McDaniel in een opinieartikel voor Fox News.

Die verbreding van ‘politie’ naar ‘de bureaucratie’ was doelbewust en wordt wijd ondersteund. Dit weekend nam het Huis van Afgevaardigden een grote wet aan waarin naast bepalingen over klimaat en geneesmiddelen, ook een versterking van de belastingdienst IRS is voorzien. Die dienst zal met 87.000 medewerkers worden uitgebreid, die meer dan hun eigen personeelskosten moeten terugverdienen als ze helpen bij de inning van belastingen.

„De IRS komt je te grazen nemen”, viel bij rechtse discussieprogramma’s te horen. Het hielp niet dat in een advertentie waarin de dienst personeel wilde werven, stond dat special agents „een vuurwapen moeten dragen en bereid zijn zo nodig dodelijk geweld te gebruiken”. De nuance dat het hier om een vacature voor de misdaaddivisie van de dienst ging, bleef in de Republikeinse verontwaardiging achterwege.

Ambtenaren ontslaan

Op de dag van de huiszoeking herinnerde Trump in een e-mail zijn aanhangers aan Schedule F, een decreet uit de laatste weken voor de verkiezingen, door president Biden direct herroepen. Het was bedoeld om ontslag van ambtenaren te vergemakkelijken, „ambtenaren die hun boekje te buiten gaan, die bewust de democratie ondermijnen”, volgens Trump.

Op precies dezelfde dag mocht een adviseur van Trump in de Wall Street Journal in een opiniestuk uiteenzetten waarom „iedere president” Schedule F zou moeten herinvoeren. Het stuk is één lange verdachtmaking van ambtenaren die „in theorie onpartijdig zouden moeten zijn”, maar die er „eigen politieke opvattingen op na houden”.

De adviseur schrijft zonder verdere onderbouwing dat hij „op het Witte Huis regelmatig meldingen kreeg van carrière-ambtenaren die het presidentieel beleid ondermijnden”.

Overigens zijn er over Trumps ambtstermijn tal van boeken verschenen waarin door Trump zelf benoemde adviseurs hun best deden het beleid te ondermijnen, bijvoorbeeld door papieren met in hun ogen onverantwoorde plannen weg te nemen zodat de president ze zou vergeten. Maar de bedoeling van al die stukken en commentaren is onmiskenbaar: hier wordt aangestuurd op een nieuwe, heviger fase van Trumps strijd tegen wat hij de Deep State noemde.

Bannon: We zijn in oorlog

Steve Bannon, een van de geestelijke vaders van het Trumpisme en korte tijd in 2017 adviseur in het Witte Huis, zei dinsdag in zijn podcast War Room: „Wij zijn in oorlog. Wij hebben toegestaan dat links in de laatste vijftig, zestig jaar een ambtenarenstaat heeft opgebouwd die immuun is voor verkiezingen.” Die ambtenarenstaat zei hij, „daar moeten we tegenaan, die moeten we steen voor steen afbreken.”