Opinie

Boodschapper

De pont is overvol en de passagiers staan dicht opeengepakt in de brandende zon. Een paar meter voor mij staat een heer in een nogal overbodige smetteloze regenjas. Dan laat een meeuw een flats op zijn schouder vallen. De dame die achter hem staat, maakt hem vriendelijk duidelijk wat er gebeurd is.

De man wordt kwaad en valt tegen haar uit, alsof zij persoonlijk verantwoordelijk is voor het hem aangedane leed. Ze onderbreekt zijn scheldkanonnade en zegt: „Ach meneer, op mij moet u niet boos worden: u mag blij zijn dat de koeien nog niet kunnen vliegen!”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl