Opinie

Sympathie

Ik besluit vanochtend een langer rondje te rennen. Door het platte land tussen de akkers en weides. De wegen zijn lang en recht, er is nauwelijks verkeer. Het is al 23 graden, de zon brandt en het rondje valt me zwaar.

Dan komt me in de verte een Volvo tegemoet. Aan de buitenspiegel wappert een rode zakdoek. Ik twijfel soms of ik nog sympathie kan opbrengen voor boerenacties. De bestuurder heeft het raampje open en een elleboog leunt naar buiten. Als de auto me passeert roept de man met treiterige stem: „Opschiete slome.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl