Brieven

Boerenprotest

Mens of natuur?

„Mensen gaan altijd boven ‘natuur’”, schrijft René Cuperus (2/8). Meent hij dit serieus? Mensen zijn onderdeel van de natuur, net zoals de dieren en alle vormen van leven. Wanneer juist de mens slordig en nalatig omgaat met de natuur, treft dat ook de mens, waaronder ook de boeren. Ook van de boeren mag worden verwacht dat ze meedenken over de agrarische en veeteelt sector. Het is overigens fijn dat veel boeren hier al aan meedoen. Het economische belang van Nederland - de grote productie voor de export in verhouding tot import uit het buitenland voor eigen consumptie – zal door alle partijen kritisch bekeken moeten worden.

Amsterdam