Brieven

Boerenprotest

Kijk in eigen sector

René Cuperus doet het in zijn opiniestuk (2/8) voorkomen alsof het kabinet de boeren overrompelt. Eind jaren 80 heb ik mogen meeschrijven aan het eerste Nationaal Milieubeleidsplan. Dat ‘NMP-1’ beschreef een aantal grote problemen waaronder, toen al, het klimaat en een probleem gevat in de termen ‘verzuring’ en ‘vermesting’. De industrie, de transportsector en de consument hebben hun fosfaat-, zwaveldioxide en stikstofaandeel in de verzuring en vermesting aangepakt. Begin jaren 90 was er hét moment voor politiek en veeteeltsector om samen een route uit te stippelen om in enkele decennia te komen tot een duurzame veeteeltsector. Uiteindelijk moest de rechter er – net als bij het Urgenda-vonnis – aan te pas komen om het kabinet terecht te wijzen en maatregelen af te dwingen. De veeteeltsector had kunnen beseffen, dat zijn business case bepaald niet duurzaam is. VVD, CDA, CU, kapitaalverschaffers, de LTO en andere boerenorganisaties hadden boeren op het risico van nieuwe investeringen moeten wijzen, als de boeren dat zelf niet al hadden kunnen inschatten. Dus boeren, als jullie willen protesteren, blokkeer dan niet snelwegen of bedrijven. Kijk binnen de eigen sector en daarbuiten wie niet heeft gewaarschuwd, dat de veeteeltsector absoluut niet duurzaam bezig is, en ga daar verhaal halen. Maar ga ook bij jezelf te rade of je het niet had kunnen weten. Triest is wel dat door het decennialang ontkennen van de omvang van het probleem uit angst voor zetelverlies net als bij het klimaatprobleem met name VVD en CDA wederom met tientallen miljarden euro’s voor sinterklaas moeten spelen, opdat Nederland eindelijk kan gaan voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Voorschoten