Gemeente Nijmegen mag studenten niet uitsluiten van eenmalige energietoeslag

Lage inkomens Een student uit Nijmegen kreeg van zijn gemeente te horen dat hij geen energietoeslag krijgt omdat hij studiefinanciering ontvangt. Volgens de rechtbank is dit niet te rechtvaardigen.
De rechtbank heeft besloten dat de student wel recht heeft op een eenmalige energietoeslag.
De rechtbank heeft besloten dat de student wel recht heeft op een eenmalige energietoeslag. Foto Angel Garcia/Bloomberg

De gemeente Nijmegen mag studenten niet uitsluiten van de eenmalige energietoeslag voor lage inkomens. Dat oordeelt de rechtbank Gelderland vrijdag. Het college stelde eerder dat studenten niet in aanmerking komen voor de toeslag omdat de woonsituatie van de groep zeer divers is. Een student uit Nijmegen spande hierom een zaak aan en kreeg gelijk: volgens de rechtbank is het gemaakte onderscheid niet te rechtvaardigen.

Doordat de energieprijzen de afgelopen maanden fors zijn gestegen, stelde het kabinet een eenmalige energietoeslag voor lage inkomens beschikbaar. Huishoudens met een bijstandsuitkering krijgen de toeslag automatisch. Wie een inkomen tot 130 procent van de toepasselijke bijstandsnorm heeft, kan de toeslag bij diens gemeente aanvragen.

De Nijmeegse student kreeg van de gemeente te horen dat hij geen eenmalige energietoeslag zou ontvangen omdat hij studiefinanciering ontvangt. Hij vond dat hij als student ten onrechte werd uitgesloten. Studenten en niet-studenten kunnen volgens hem in dezelfde financiële omstandigheden verkeren. De student zei in de rechtbank de gevolgen van de hoge energieprijzen te voelen en weinig te besteden te hebben. Als student zou hij daarom juist niet uitgesloten moeten worden.

Advies minister Schouten

De gemeente Nijmegen zegt het besluit te hebben genomen na advies van minister Carola Schouten (Armoedebestrijding, ChristenUnie) om studenten als categorie uit te sluiten. Volgens Schouten is dit gerechtvaardigd omdat de woonsituaties van studenten van elkaar kunnen verschillen. Een deel van de studenten woont nog bij hun ouders en zou daarom niet zelf de energierekening betalen. Het deel dat wel op kamers woont, zou de huurprijs inclusief de energiekosten betalen. Studenten kunnen volgens de minister wel individuele bijzondere bijstand aanvragen.

Volgens de rechtbank had Nijmegen een onderscheid kunnen maken door via de Basisregistratie persoonsgegevens te achterhalen of de student een zelfstandig huishouden voert. Ook zou de gemeente van studenten kunnen een energienota kunnen eisen, waaruit blijkt dat de energiekosten gestegen zijn. Op die manier zou de gemeente volgens de rechtbank wel een gerechtvaardigd onderscheid kunnen maken. De Nijmeegse student moet van de gemeente nu alsnog een toeslag van achthonderd euro ontvangen. In juli werd de eenmalige energietoeslag verhoogd van achthonderd naar dertienhonderd euro.

Lees ook: CPB: mogelijk 1,2 miljoen huishoudens in financiële problemen door hoge inflatie