Opinie

Nancy Pelosi moet Taiwan bezoeken

Geopolitiek China dreigt en juist daarom is een bezoek van Amerikaanse parlementariërs aan Taiwan nodig, schrijft .
Taipei, Taiwan.
Taipei, Taiwan. Foto Billy H.C. Kwok/Getty Images

Het is zaak dat de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, voet bij stuk houdt en haar plannen voor een bezoek aan Taiwan doorzet. Donderdag waarschuwde president Xi Jinping van China zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden hierover in een telefoongesprek: „Wie met vuur speelt, zal zich alleen maar branden”.

Onlangs bracht de Financial Times naar buiten dat Pelosi, al sinds 1987 lid van het Huis, eerder van 2007 tot 2011 en sinds 2019 opnieuw Speaker, van plan is om met een delegatie van parlementariërs in augustus een bezoek te brengen aan Japan, Singapore, Indonesië en Maleisië, en daarbij ook Taiwan aan te doen. Het bezoek aan Taiwan was al dit voorjaar gepland, maar werd afgelast omdat enkele delegatieleden corona hadden opgelopen. Pelosi, die altijd al positief ten aanzien van relaties met Taiwan heeft gestaan, wil het eiland graag voor haar afscheid als Speaker van het Huis van Afgevaardigden bezoeken. Zij is nu 82, heeft zich wel herkiesbaar gesteld als Congreslid, maar heeft aangekondigd aan het eind van het jaar af te treden als Speaker.

Voor Taiwan is een dergelijk parlementair bezoek heel belangrijk, omdat het weinig diplomatieke betrekkingen heeft. Deze bezoeken betekenen een politieke steun in de rug en vormen daarmee een belangrijk tegenwicht tegen de dreigingen en intimidatie van Chinese kant.

De regering in Beijing probeert deze bezoeken te voorkomen met bedreigingen richting het land van de bezoekers. Soms heeft dat resultaat, maar vaak werkt dat ook averechts. In dit geval waren de dreigingen en bewoordigen scherper dan normaal, en het is uiteraard zaak dat de Amerikaanse regering een juiste afweging maakt.

Het is daarom belangrijk om de achterliggende psychologie van de Chinese regering goed te begrijpen. De tactiek van Chinese kant is altijd om sterk te overreageren – ‘wolf-warrior diplomacy’ – om zodoende de andere kant, Amerikanen, Taiwanezen of andere landen, in een hoek te drukken.

Een Amerikaanse diplomaat die jarenlang in Beijing heeft gediend, lichtte het als volgt toe: „Chinese diplomatie is net als autorijden in Beijing: er zijn geen echte verkeersregels, degene die het hardste duwt komt het eerst op de plaats van bestemming.” Volgens hem is het dus zaak om hard terug te duwen en je niet te laten intimideren.

Lessen voor Pelosi

Voor het bezoek van Nancy Pelosi kun je daar vier lessen uit trekken. Een: laat het bezoek doorgaan, en spreek brede steun uit voor Taiwan en het democratisch bestel op het eiland. De Taiwanezen hebben hard gevochten voor hun democratie, en verdienen alle steun van de internationale gemeenschap.

Twee: benadruk dat een bezoek geen verandering inhoudt van het ‘Eén China-beleid’, wat betekent dat de VS de regering in Beijing wel als de regering van China erkennen, maar Taiwan niet als onderdeel van China beschouwen. Toen de Amerikanen dat beleid in de jaren zeventig inzetten, waren er twee regimes die claimden regering van heel China te zijn: ze besloten er één te erkennen, derhalve ‘één China’.

Drie: benadruk ook dat het ‘Eén China-beleid’ iets heel anders betekent dan het ‘Eén China-principe’ dat door Beijing gepropageerd wordt. Dat ‘principe’ is noch door de VS noch door Europa ooit onderschreven.

Vier: spreek verontwaardiging uit over de onacceptabele dreigementen.

Lees ook dit opiniestuk: Stel, China valt Taiwan aan. Wat doen wij dan?

Voor Europa, en ook Nederland, is deze discussie van groot belang. Taiwan is een belangrijke speler in de wereldeconomie. Kijk alleen al naar de chipindustrie. Een crisis rondom Taiwan is niet een ver-van-mijn-bed-show: het raakt Nederland direct.

Om voldoende tegenwicht richting China te hebben is het noodzakelijk dat de Verenigde Staten en Europa nauw samenwerken om Taiwan te steunen en ervoor te zorgen dat het als vrije en democratische staat kan blijven voortbestaan.

Correctie (31 juli 2022): eerder stond hier dat Nancy Pelosi zich niet herkiesbaar gesteld heeft (voor de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden, op 8 november dit jaar) en eind dit jaar terugtreedt. Zij heeft zich wel herkiesbaar gesteld, maar aangekondigd terug te treden als Speaker. Dit is aangepast.