Brieven

Gender

Transfobie is geen mening, en kan levens kosten

Brieven

Het moet afgelopen zijn met de stroom aan transfobe artikelen. Keer op keer krijgt een transfoob persoon een podium. Christine Karman pleitte er in een zichzelf tegensprekend artikel voor om trans vrouwen uit te sluiten van (top)sport omdat dit ‘oneerlijk’ zou zijn (Houd vrouwensport eerlijk, laat trans vrouwen niet toe, 8/7).

Dit is onzin. Sport is inherent oneerlijk, alle topsporters hebben per definitie biologisch voordeel. Deze nadruk op eerlijkheid komt op het bordje van trans vrouwen terecht. Als trans vrouwen hormone replacement therapy (HRT) ondergaan, gaat hun spiermassa erop achteruit, wat alleen door veel te trainen enigszins te compenseren valt. Het gaat niet slechts om topsport: transfobe regels die trans vrouwen uitsluiten vloeien door naar de breedtesport, zodat trans vrouwen niet meer de mogelijkheid krijgen om recreatief te sporten. Dat Christine Karman zelf trans is doet hier niets aan af.

Op 15 juli gunde NRC nogmaals een podium aan een transfoob, met half-kritische vragen: Holly Lawford-Smith (‘Het feminisme heeft vrouwen in de steek gelaten’, 15/7). Feminisme is geen feminisme als het niet over alle vrouwen gaat, dus ook over trans vrouwen. Het bestaansrecht van trans personen staat niet ter discussie. Transfobie is geen mening, het is gevaarlijk en kan levens kosten.

Haarlem