Bedrijfsleven denkt mee over coronamaatregelen en wil vooral heel veel níét

Coronamaatregelen Het kabinet vroeg het bedrijfsleven mee te denken over coronamaatregelen in het najaar. Uit de voorlopige plannen blijkt dat ondernemers niet meer dicht willen en mondkapjes niet zien zitten.

Voor de horeca is het mondkapje bespreekbaar als coronamaatregel, mits het ook in andere binnenruimtes moet worden gedragen.
Voor de horeca is het mondkapje bespreekbaar als coronamaatregel, mits het ook in andere binnenruimtes moet worden gedragen. Foto Ramon van Flymen/ANP

Als het coronavirus dit najaar om zich heen slaat, willen de kappers vooral niet weer een mondkapjesplicht. De evenementen- en cultuursector willen de onwerkbare 1,5 meter afstand niet meer. Bijna alle sectoren van het bedrijfsleven zien geen heil in de terugkeer van het coronatoegangbewijs, waarmee je met een app kunt aantonen of je gevaccineerd of negatief getest bent. En geen van alle wil nog een lockdown of beperking van de openingstijden.

De eerder door corona hard getroffen sectoren willen vooral heel veel coronamaatregelen niet meer terugzien, valt op uit de voorlopige ‘sectorplannen’ die werkgeversorganisatie VNO-NCW op de website heeft gepubliceerd. De plannen zijn opgesteld op verzoek van minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66), die niet meer alles vanuit de overheid wil opleggen, maar hoopt dat bedrijven zelf maatregelen tegen het virus willen nemen. Veel sectoren hebben hun plannen ingeleverd, maar beklagen zich erover dat de overheid na ruim twee jaar niets kan zeggen over de effectiviteit van veel eerder genomen maatregelen. „Er is geen enkel concreet handvat waar een sector op kan sturen”, moppert de evenementensector in hun plan.

Wat de sectoren wél zien zitten

De maatregelen die bedrijfstakken wel zien zitten, zijn weinig ingrijpend en mogen vooral niet te veel negatief effect hebben op het verdienmodel of de beleving van de klant. Winkeliers én kappers willen ruimere, geen kortere openingstijden bij een opleving van het virus, om klanten beter te spreiden. Andere suggesties zijn verplicht werken met reserveringen, het neerzetten van handgelpompjes, looproutes en het vragen van bezoekers om een zelftest te doen. Over de terugkeer van de 1,5 meter afstand is verdeeldheid: de winkeliers vinden dit prima werken, de evenementensector noemt de afstandsnorm „onmogelijk te hanteren”.

Opvallend is ook het verzet tegen een terugkeer van de mondkapjesplicht. Kappersvereniging ANKO noemt het mondkapje voor kappers en bezoekers „niet wenselijk” en geeft als reden: „In de branche is communicatie van groot belang en het mondkapje maakt dit lastiger.” De evenementenbranche vindt dat het mondkapje „afbreuk doet aan de beleving van de bezoeker en schijnveiligheid creëert”. Voor de horeca is het mondkapje bespreekbaar, mits het ook in andere binnenruimtes moet worden gedragen. Als het kabinet mondkapjes toch weer verplicht wil stellen, willen verschillende sectoren dat de overheid tijdig laat weten welk type mondkapje – het chirurgische of het betere FFP2-masker – moet worden gebruikt.

Lees ook: Stortvloed aan kritiek op zorgminister Kuipers. Kamer wil ‘zichtbare regie’ over het coronabeleid

Coronatoegangsbewijs

Het coronatoegangsbewijs willen veel branches liever niet terugzien. Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), zegt dat de horeca „gastvrij voor iedereen wil zijn, ook voor mensen zonder vaccinaties”. Voor sommige sectoren is het wel een goede optie als ze daardoor langer open kunnen blijven of meer mensen kunnen ontvangen. Zo vindt de cultuursector het werken met een 3G- of 1G-systeem in een ‘ernstig’ scenario rond het virus bespreekbaar. Bij 1G moet iedereen verplicht testen, gevaccineerd of niet. „Idealiter wordt dit testen voor toegang mogelijk via geautoriseerde zelftests”, schrijft de sector.

Het ministerie van Economische Zaken laat weten dat het kabinet deze zomer gaat kijken „of de plannen goed genoeg zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden”. De definitieve sectorplannen worden dan in september vastgesteld.