Kabinet investeert 600 miljoen om leefbaarheid kwetsbare wijken te verbeteren

Kwetsbare wijken Het kabinet investeert miljoenen in het voorkomen van jeugdcriminaliteit en het verbeteren van woningen in kwetsbare wijken. Ook gaat er 20 miljoen euro naar armoedebeleid in geselecteerde buurten.
De Rotterdamse wijk Carnisse.
De Rotterdamse wijk Carnisse. Foto Hans van Rhoon/ANP

Het kabinet heeft maandag een miljoenenplan aangekondigd om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren. Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) steekt 600 miljoen euro in betere volkshuisvesting, afkomstig uit een daarvoor bestemd fonds. Daarnaast komt er 82 miljoen euro vrij voor het voorkomen van jeugdcriminaliteit. Ten slotte investeert het kabinet 20 miljoen in armoedebestrijding.

Lees ook: Hugo de Jonge: ‘Iedereen moet aan de slag met de verduurzaming van zijn huis’

Voor het verbeteren van kwetsbare wijken heeft het kabinet negentien gemeenten geselecteerd, met daarin twintig buurten. In totaal wonen daar 1,2 miljoen mensen. De wijken liggen verspreid over heel Nederland: in onder meer Delft, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Heerlen en Zaandam. Het is onder meer de bedoeling dat daar zo’n 25.000 particuliere woningen worden verbeterd. Dat moet gebeuren door renovatie, verduurzaming, vervangende nieuwbouw en een „transformatie van vastgoed naar woningen”.

Volgens minister De Jonge stapelen verschillende maatschappelijke problemen zich op in de buurten. „Voor de wijken waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staat, vergt een lange adem en veel doorzettingsvermogen.” Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) stelt dat „criminele verleidingen” op de loer liggen in een onveilige omgeving. Er gaan daarom miljoenen naar preventie, om te voorkomen dat jongeren vroeg in de criminaliteit belanden.

Onderwijs

Het kabinet heeft de ambitie te hebben om „de vicieuze cirkel van problemen te doorbreken”. Om dat te bereiken, wordt er 20 miljoen euro uitgetrokken om mensen met problematische schulden te helpen. Dat gebeurt in samenspraak met gemeenten, maar hoe de aanpak er precies uit gaat zien, is niet duidelijk. In elk geval acht het kabinet het belangrijk om in onderwijs te investeren. „De school is het centrum van de wijk. Door wijken te verbeteren, maken we ook de scholen sterker”, aldus minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs, VVD).

In het vorige kabinet stelde het ministerie van Binnenlandse Zaken al een subsidiepot van 450 miljoen euro beschikbaar voor kwetsbare wijken. Een kwart ging naar krimp- en grensregio’s en de rest naar stedelijke gebieden in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Zaanstad en Lelystad. Frustratie heerste er bij gemeenten die niks toebedeeld kregen voor hun buurten, zoals Zeeuws-Vlaanderen, Oost-Groningen en Midden-Limburg. Ook bij het maandag gepresenteerde plan valt Zeeland buiten de boot.