Onderzoeker Tom Postmes: ‘Geïntimideerd door NCG-adviseur Henri Kruithof’

Tom Postmes, Hoogleraar Sociale Psychologie, Rijksuniversiteit Groningen, in de Enquetezaal van de Tweede Kamer tijdens de vijfde dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquetecommissie aardgaswinning Groningen.
Tom Postmes, Hoogleraar Sociale Psychologie, Rijksuniversiteit Groningen, in de Enquetezaal van de Tweede Kamer tijdens de vijfde dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquetecommissie aardgaswinning Groningen. Foto Bart Maat / ANP

Hoogleraar Tom Postmes, die aan de Rijksuniversiteit Groningen jarenlang onderzoek deed naar de maatschappelijke en psychische gevolgen van de aardbevingen, zegt dat hij in 2016 geïntimideerd werd door een medewerker van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Dat was niet zomaar iemand, maar voormalig VVD-spindoctor Henri Kruithof, die in Den Haag als adviseur voor de NCG werkte. Postmes was naar Den Haag gekomen om de resultaten van zijn onderzoek naar het psychisch welbevinden van de Groningers door te spreken voor het openbaar werd gemaakt.

Het gesprek ging over de fysieke veiligheid van gebouwen in Groningen en de veiligheid zoals mensen die ervoeren. Volgens Postmes voelt „om en nabij de 50 procent” van de Groningers zich onveilig. Veel mensen hebben daardoor gezondheidsklachten. „Ik kreeg de indruk dat ik geacht werd om de resultaten anders op te schrijven”, zei hij tegen de enquêtecommissie. Kruithof wilde volgens Postmes dat hij zou schrijven dat de veiligheid iets heel anders was dan wat er ‘tussen de oren’ van de Groningers zat.

Kruithof gedroeg zich „fysiek intimiderend”, verklaarde Postmes vrijdag onder ede tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning in Groningen onderzoekt. „Hij stond als een alfa-aap over mij heen gebogen en zei: je moet één ding heel goed weten. Groningen is veilig.” Postmes zegt dat hij zijn tekst iets aanscherpte, maar niet wezenlijk aanpaste. Hij liet Kruithof achteraf per mail weten dat hij niet gediend was van deze bejegening en deed ook zijn beklag bij de toenmalige NCG, Hans Alders.

Kruithof zegt, gevraagd om een reactie, dat hij zich het incident niet meer kan herinneren. „Het is zes jaar geleden.” Hij weet nog wel dat hij Postmes een keer heeft ontmoet, maar „ik herinner me die ontmoeting niet als heel schokkend”.

Postmes is inmiddels gestopt met het onderzoek, hij voelde zich machteloos en gefrustreerd omdat er weinig met de resultaten werd gedaan. Hij stelt een „integrale aanpak” voor waarbij huis aan huis aan mensen wordt gevraagd: wat is hier gebeurd? Zodat er een aanpak op maat kan worden verzonnen die ook het psychisch welbevinden van de Groningers verbetert.

Lees ook: Stress en somberheid door bevingschade in Groningen Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Annemarie Heite: ‘gedupeerde is kansloos nu overheid schade afhandelt’