Ziekenhuis verhaalt schade door apparaten op Philips

Beademingsapparaten Patiënten met ernstige long- en spierziekten gebruiken nog steeds zo’n 2.500 apparaten waarvoor een veiligheidsmelding geldt.

Beademingsapparatuur van Philips in het UMC Utrecht.
Beademingsapparatuur van Philips in het UMC Utrecht. Foto Bram Petraeus

Het UMC Utrecht heeft elektronicabedrijf Philips aansprakelijk gesteld voor „alle schade en kosten” die het ziekenhuis en zijn patiënten lijden, als gevolg van problemen met de slaapapneu- en beademingsapparatuur van het bedrijf. Drie andere academische ziekenhuizen, in Rotterdam, Groningen en Maastricht, overwegen het bedrijf eveneens aansprakelijk te stellen. Dit zeggen meerdere direct betrokkenen onafhankelijk van elkaar tegen NRC.

Lees ook het achtergrondverhaal: Philips helpt Jula te ademen, maar wat krijgt ze in haar longen?

Philips kondigde op 14 juni 2021 een veiligheidsmelding aan voor verschillende types slaapapneu- en beademingsapparaten. Een woordvoerder van Philips in Nederland noemt de melding „een van de grootste in de medischetechnologie-industrie. Er is geen referentiekader.”

Het betreft volgens de Amerikaanse zorgtoezichthouder FDA 15 miljoen apparaten wereldwijd. Philips verwacht 5,5 miljoen apparaten te moeten vervangen of repareren. Ze bevatten geluiddempend schuim dat kan afbrokkelen én waaruit mogelijk giftige chemicaliën kunnen vrijkomen. Patiënten zouden deze kunnen inademen.

Het is niet toevallig dat juist deze vier academische ziekenhuizen juridische stappen aankondigen of overwegen. Ze herbergen een Centrum voor Thuisbeademing (CTB) waar patiënten met ernstige longaandoeningen en spierziekten worden behandeld. Het personeel helpt hen de beademingsapparatuur in te stellen en thuis te leren gebruiken. De patiënten zijn kwetsbaar en voor hun beademing gedeeltelijk of volledig van de apparaten afhankelijk.

Het CTB in Utrecht is het grootst. In totaal hebben de centra zo’n 2.500 apparaten van Philips in gebruik die onder de zogeheten ‘recall’ vallen.

Op 1 juli 2021, een jaar geleden, heeft het ziekenhuis een brief geschreven aan Philips. Het ontbreekt aan adviezen van Philips om mogelijke gezondheidsrisico’s van patiënten te vermijden, schrijft de manager van de hart- en longafdeling namens het ziekenhuis, ondanks dat het ziekenhuis daar meerdere keren om heeft gevraagd. „Dit is voor UMC Utrecht onacceptabel”. Het uitblijven van „informatie, advies en instructies” belemmert het ziekenhuis „in ernstige mate bij de uitvoering van haar zorgplicht voor deze kwetsbare patiëntengroep”.

Philips wil niet inhoudelijk reageren op de aansprakelijkheidsstelling door UMC Utrecht.

De schade waarvoor het ziekenhuis Philips aansprakelijk stelt, richt zich onder meer op de arbeidsuren voor de afhandeling en opvolging van de veiligheidsmelding, kosten voor corrigerende maatregelen en „gezondheidsschade van patiënten”. In de brief worden geen bedragen genoemd.

In de andere drie academische ziekenhuizen worden momenteel concrete gesprekken gevoerd met en tussen medische afdelingen, juristen en bestuurders, melden meerdere bronnen. De ziekenhuizen beraden zich op juridische stappen.

Philips laat Jula ademen pag. E6-8