Zeker 14 grote infrastructuurprojecten jaren vertraagd door tekort aan stikstofdeskundigen

Personeelstekort De vertraging van de projecten, met name verbeteringen van snelwegen, komt deels door een tekort aan stikstofdeskundigen. Ook zijn grondstoffen duurder geworden.
Knooppunt De Baars, bij Tilburg, waar de A58 en A65 samenkomen.
Knooppunt De Baars, bij Tilburg, waar de A58 en A65 samenkomen. Foto Rob Engelaar/Hollandse Hoogte

Zeker veertien grote infrastructurele projecten zijn jaren vertraagd. Dat komt deels door een tekort aan stikstofdeskundigen, zo schrijft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Ook speelt mee dat grondstoffen als staal, hout, beton, koper en brandstof fors in prijs zijn gestegen en zijn er leveringsproblemen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de nasleep van de coronapandemie. De plannen zijn „minimeel twee jaar” vertraagd. „Op dit moment kan nog geen concrete planning voor deze projecten worden gemaakt.”

Onder de vertraagde projecten (pdf) zit de geplande verbreding of uitbreiding van een aantal snelwegen, zoals de A58 van Eindhoven naar Tilburg en de A7 en A8 tussen Amsterdam en Hoorn. Ook het verbeteren van een aantal waterwegen wordt uitgesteld, zoals tussen het IJsselmeer en Meppel.

Prioriteit

Het ministerie heeft in samenwerking „met de betrokken regionale overheden” bovendien een lijst gemaakt van elf bouwplannen die prioriteit krijgen. Daaronder vallen onder meer de verbetering van de A4 rond Den Haag en de aanleg van een aantal rotondes in Zeeland. Het ministerie gebruikte zeven criteria om te bepalen of een project voorrang kreeg of niet. Onder meer het verbeteren van de verkeersveiligheid, het wegnemen van grote fileknelpunten en een „evenwichtige verdeling over het land” speelden daarbij mee.

Het kabinet presenteerde twee weken geleden de stikstofdoelen waaraan Nederland in 2030 moet voldoen en duidelijk werd dat dit ingrijpende gevolgen zal hebben voor de Nederlandse landbouwsector. Maar ook de industrie- en verkeerssectoren zijn verantwoordelijk voor stikstofuitstoot en zullen deze terug moeten dringen. Voor het aanleggen van wegen en waterwerken, zo schrijft Harbers, is het nodig om stikstofberekeningen op te stellen om zo de gevolgen op de natuur te kunnen beoordelen.

Maar het aantal deskundigen dat deze berekeningen en beoordelingen kan maken, is „beperkt”. „Omdat niet alle projecten tegelijk van de beschikbare deskundigen gebruik kunnen maken, moeten er keuzes worden gemaakt”, aldus Harbers. Volgens hem was dit een lastige keuze, omdat het gaat om projecten „die nodig zijn om Nederland bereikbaar, veilig en leefbaar te houden”.