Groene oever moet wijken voor aanlegplek dekschuiten en rondvaartboten

Talk of the Town | Amsterdam Een weelderige broedplaats voor vogels aan de Dijksgracht wordt gesloopt ten behoeve van aanlegsteigers voor 40 rondvaartboten en 30 dekschuiten, over een lengte van bijna 600 meter. „Het is een megalomane ingreep.”

Foto Simon Lenskens

„Het is een megalomane, industriële ingreep vlak tegen een dichtbevolkte woonwijk aan”, zegt Bart Uitdenbogaart, woordvoerder van het Eilandenoverleg en Buurtorganisatie 1018. We staan op de kop van Wittenburg aan de Dijksgracht Oost. Over een lengte van bijna 600 meter, vanaf het Inntell Hotel tot aan de Mariniersbrug, wil de gemeente steigers bouwen voor de aanleg van 40 rondvaartboten en 30 dekschuiten. Langs het met braam en vlier begroeide groene spoorwegtalud is een vier meter breed fietspad geprojecteerd.

In mei, aan het begin van het broedseizoen, was de gemeente tegen alle regels van de Wet Natuurbescherming in van plan het groen te gaan verwijderen. Volgens een woordvoerder hoort dit „bij de procedure”. Na een broedvogelscan is dit stopgezet, mede dankzij ingehuurde ecologen die dit op tijd konden verhinderen. Nu is augustus vastgesteld als datum. Het talud is broedplaats voor onder andere putter en heggenmus, en foerageerplek voor de beschermde dwergvleermuis.

De groene oever van de Dijksgracht, plek voor veel vogels, wordt gesloopt. Foto Simon Lenskens

Vrees voor enorme overlast

De Dijksgracht is hier zo’n 100 meter breed. Omwonenden van Dijksgracht Oost en ook bewoners van de woonboten in Dijksgracht West vrezen enorme overlast, temeer daar voor de dekschuiten een overslag vanaf binnenschepen wordt ingericht. De dekschuiten fungeren als werkschuiten voor het herstel van de kademuren.

In twee gezamenlijk opgestelde notities uiten ze hun onvrede dat er in het „besluitvormingsproces nauwelijks of geen participatie of inspraak is geweest”. Evenmin is „onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieve ligplaatsen in de stad”. Het besluit staat echter vast. Het fiets- en wandelpad moet Oostenburg beter ontsluiten.

In mei, aan het begin van het broedseizoen, wilde de gemeente tegen alle regels van de Wet Natuurbescherming in, alvast het groen gaan verwijderen

Het grieft de omwonenden dat zij door de gemeente niet als direct belanghebbenden worden gezien, ondanks dat ze dichtbij de hernieuwde inrichting van de Dijksgracht wonen. In de notitie Casus Dijksgracht Oost: een dossier waarin zoveel mis is schrijft het Eilandenoverleg: „Een ambtelijk traject leidde tot ambtelijke conclusies, en die blijken op onnavolgbare wijze een politiek besluit geworden.” De beide rapporten zijn aan de gemeente toegestuurd. Wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks, Sociale Zaken) liet de buurtbewoners weten dat dit „niet een mooi verhaal is”. Desalniettemin zet het stedelijk beleid de plannen door, oorspronkelijk vastgesteld door de inmiddels voormalige wethouders Egbert de Vries (PvdA) en Sharon Dijksma (PvdA).

De reders van de rondvaartboten zijn evenmin blij met de plek en staan aan de kant van de buurtbewoners. „Het is veel te grootschalig”, zegt Frans Heijn, directeur van E-boats Amsterdam die vaart met historische salonboten. Rondvaartboten en dekschuiten gaan niet samen. Heijn: „Overslag van bijvoorbeeld zand schaadt en vervuilt de rondvaartboten. Aan de Dijksgracht is geen opstapplek voorzien, dus we varen almaar heen en weer. Ook het bevoorraden of repareren van de boten wordt een probleem.” Heijn heeft een betere optie: de Prins Hendrikkade. „Daar is de kade hoog, niemand heeft er last van.”

Er speelt nog meer: de bodem van de vaarten rondom de Oostelijke Eilanden is sterk vervuild met onder meer olie. Door de bouw van de steigers en later als de boten daadwerkelijk gaan varen, woelen al die bewegingen het vuil op. Hierover maakt het Eilandenoverleg zich zorgen. Waternet echter acht de vervuiling „niet noemenswaardig ernstig”.

IJ-oever achter CS als alternatief

Volgens Uitdenbogaart biedt de IJ-oever achter het Centraal Station een uitstekend alternatief: „Haal twee steigers voor riviercruiseschepen weg en er is voldoende ruimte.” Achter het CS komt wel de opstapplaats voor de boten uit deze remise.

Lees ook dit interview met stadsecoloog Martin Melchers: ‘De natuur is bij de stad vogelvrij’

Het bevreemdt omwonenden dat een GroenLinks-gemeentebestuur niet op groen, duurzaamheid en biodiversiteit inzet, maar op toeristische activiteiten. Volgens een woordvoerder „had de communicatie met de omwonenden inderdaad beter gekund”. Het Eilandenoverleg en bewoners krijgen alsnog kans „hun zienswijze in te dienen”, zegt de gemeente. Toch verzoeken zij stadsdeel Centrum dringend de plannen te heroverwegen.

Over een lengte van bijna 600 meter zal het groen verdwijnen. Foto Simon Lenskens

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.