Nieuwe meldingen bij politievakbond over grensoverschrijdend gedrag Gerrit van de Kamp

Vakbondsvoorzitter Wegens „nieuwe signalen” wordt het ‘grensoverschrijdend gedrag’ van ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp onderzocht – voor de derde keer in vier maanden tijd.

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp tijdens een aangekondigde coronademonstratie van de politiebonden in Rotterdam.
ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp tijdens een aangekondigde coronademonstratie van de politiebonden in Rotterdam.

Politievakbond ACP heeft nieuwe meldingen gekregen over grensoverschrijdend gedrag waaraan voorzitter Gerrit van de Kamp zich zou hebben schuldig gemaakt. De bond heeft Hoffmann bedrijfsrecherche uit Almere gevraagd een onderzoek uit te voeren „naar nieuwe signalen van ongewenst gedrag”.

In een vertrouwelijke offerte die Hoffmann op 23 mei heeft uitgebracht aan de ACP, en die is ingezien door NRC, staat dat het bondsbestuur eind april nieuwe informatie over deze kwestie heeft ontvangen. Waarnemend bestuurder Ton Slingerland van de ACP wil niet vertellen wat voor meldingen het precies betreft. Hij zegt alleen dat het gaat om „gebeurtenissen die niet stroken met hoe wij met elkaar willen omgaan”.

Het bondsbestuur van de ACP zegt tevens „signalen’’ te hebben ontvangen „dat mogelijk sprake is geweest van ongewenst gedrag door de overige leden van het dagelijks bestuur, de plaatsvervangend voorzitter en/ of de directeur van de werkorganisatie”. Hoffmann is ook gevraagd het gedrag van deze twee vrouwelijke werknemers te onderzoeken. Zij vonden in februari dat er een onafhankelijk onderzoek moest komen naar meldingen over Van de Kamp.

Het is de derde keer in vier maanden dat de politievakbond (24.000 leden) een extern onderzoek aankondigt. In februari maakte de ACP bekend dat Van de Kamp, sinds 2004 voorzitter, zijn werkzaamheden neerlegde nadat er „enkele meldingen waren ontvangen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag”. In maart liet het waarnemend bestuur van de ACP weten dat in onafhankelijk onderzoek naar „twee anonieme meldingen” geen grensoverschrijdend gedrag zou zijn geconstateerd. Van de Kamp kreeg publiekelijk excuses aangeboden en mocht weer aan de slag. Een paar weken later maakte de ACP bekend dat Van de Kamp om „gezondheidsredenen” zijn functie alsnog neerlegde.

Niet de waarheid verteld

Volgens René Reijenga, directeur van Levent Group uit Blaricum die het eerste onderzoek in deze zaak deed, heeft de ACP niet de waarheid verteld over de uitkomsten van het onderzoek naar Van de Kamp. Volgens de Levent Group bleek na het horen van veertien mensen dat er „onderbouwende informatie” is over „seksueel grensoverschrijdend gedrag”, dat er een verklaring is over „een aanranding” en dat mensen verklaren over „intimidatie, machtsmisbruik, openlijke vernederingen en toepassen van grof verbaal geweld”, zo staat in een vertrouwelijke e-mail van Reijenga aan de ACP van 25 februari die door NRC is ingezien.

Na Levent bedrijfsrecherche schakelde de ACP de firma Bureau Bezemer & Schubad in Rotterdam in om nieuw onderzoek te doen. Nog voordat dat bedrijf aan hun werk waren begonnen, werd de opdracht volgens Bezemer door de ACP al weer ingetrokken.

De meldingen over Gerrit van de Kamp beslaan een periode van dertig jaar

De meldingen over grensoverschrijdend gedrag door Van de Kamp beslaan een periode van dertig jaar. NRC sprak met een vrouw (haar naam is bij de redactie bekend) die vertelt in 1992 op haar 28ste door Van de Kamp in haar woning in Hilversumse Meent seksueel te zijn aangerand. Het gebeurde na een overleg over reorganisatie van de politie waar Van de Kamp een lokale afdeling van de ACP vertegenwoordigde.

Binnen de ACP bestaat groeiend ongenoegen over de manier waarop het waarnemend bestuur, de vanuit de politie gedetacheerde Ton Slingerland en gepensioneerd politiemedewerker Jan Smit, met deze kwestie omgaan. De ereleden van de ACP – voormalige bestuurders van de vakbond – hebben het bestuur op 30 april schriftelijk geadviseerd „bestuurlijke fouten te erkennen”.

Het beleid van de ACP beoogt volgens de ereleden niet de melders van ongewenst gedrag te helpen maar is „te veel gericht op de bescherming van de voorzitter en het voorkomen van ‘gedoe’ binnen de ACP”.

De ereleden, onder wie voormalig vicevoorzitter Wiep van der Pal, dringen er op aan de arbeidsverhouding met Van de Kamp direct te beëindigen. Van der Pal, die van 2003 tot 2016 bij de ACP werkte, zegt dat Van de Kamp al in zijn periode „is aangesproken op grensoverschrijdend gedrag. Vergeefs blijkt nu”. Van der Pal verwijt de huidige leiding van de ACP „wanbestuur” wegens het stoppen van onderzoeken.

Lees ookDit artikel over het ACP-onderzoek naar Van der Kamp

‘Hondse behandeling’

Ook Erwin Koenen, van 2016 tot 2020 vicevoorzitter van de ACP, klaagt over het „niet deskundige en niet objectieve gedrag” van het huidige bestuur. Hij zegt in 2019 al intern te hebben gemeld dat Van de Kamp zich schuldig maakte „aan ernstig grensoverschrijdend gedrag”. Van de Kamp „behandelde mensen honds”, aldus Koenen. „Hij schoffeerde personeelsleden en trapte ze soms helemaal in de vernieling. De personeelscommissie was het met me eens. ‘Gerrit moet eens een keer normaal gaan doen’, werd mij te verstaan gegeven”. Omdat maatregelen tegen de voorzitter uitbleven, besloot Koenen vervolgens maar zelf op te stappen.

De afgelopen weken zijn onder leiding van executive coach Alice Stäbler groepsgesprekken gevoerd met 22 personeelsleden van de ACP (40 procent van het totale personeelsbestand). Een aantal van hen neemt het voor Van de Kamp op. „Ik ben ervan overtuigd dat Gerrit pootje wordt gelicht”, zegt iemand, aldus het schriftelijk verslag. Een ander klaagt over „een heel zorgvuldig voorbereid, smerig plan om Gerrit ten val te brengen”. Stäbler concludeert dat de ACP „uiteengevallen is in kampen”. Ze schrijft in haar rapport dat „de organisatie kennis moet krijgen van de feiten in deze zaak”.

Op 22 juni houdt de ACP een ledenvergadering waar wordt gesproken over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Ook wordt een nieuwe voorzitter voorgedragen: voormalig burgemeester van Vianen en oud-bestuurslid van de ACP Wim Groeneweg. Hij pleit voor „een gedegen onderzoek om de zaak op een nette manier te kunnen afronden”.

Van de Kamp reageert niet op vragen om commentaar te geven.