Brieven

Open access

Elsevier verkoopt geen gebruiksgegevens aan derden

Foto Frans Lemmens / ANP

In het opiniestuk Grote uitgevers hebben universiteiten in wurggreep (9/5) staan enkele onjuistheden. Elsevier neemt dataprivacy en -security zeer serieus en verkoopt geen persoonlijke gebruiksgegevens aan derden. Ook hebben wij nog nooit ‘spyware’ op onze platforms geïnstalleerd om klanten te volgen. Elsevier voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Elsevier is transparant over hoe persoonlijke data wordt verzameld en beheerd. Het Elsevier Privacy Centrum helpt ons het recht van individuen, om te bepalen hoe hun persoonlijke informatie wordt verzameld en gebruikt, te beschermen. Elsevier verzamelt gebruiksgegevens om betere producten te kunnen ontwikkelen, om operationele en veiligheidsredenen en om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen. We opereren binnen een duidelijk wettelijk en ethisch kader, omschreven in onze Privacyprincipes en Privacybeleid. Ter illustratie: ScienceDirect is wereldwijd het grootste platform met peer-reviewed onderzoeksartikelen. Om hier gebruik te kunnen maken van persoonlijke aanbevelingen moeten onderzoekers een account aanmaken. Zo krijgt het platform inzicht in de interesses van een onderzoeker en beveelt het relevante artikelen aan uit miljoenen beschikbare artikelen. Deze functie bespaart onderzoekers enorm veel tijd – maar is alleen mogelijk omdat die gebaseerd is op persoonlijke voorkeuren en individuele gebruiksgegevens.

In 2020 zijn Elsevier, UNL, NWO en NFU een samenwerking begonnen die de Nederlandse onderzoeksgemeenschap ondersteunt en bijdraagt aan Open Science. De partijen willen onderzoek opener, transparanter, reproduceerbaarder, inclusiever en collaboratiever maken. We ontwikkelen samen diensten die meer keuze en controle voor onderzoekers mogelijk maken. Wij hanteren daarbij duidelijke principes voor het eigendom van onderzoeksgegevens en de data die door onderzoekers is gecreëerd. Het eigendom van deze gegevens blijft daarbij altijd bij de onderzoeker of de betreffende instelling. Zij beslissen hoe de gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere dienstverleners. Elsevier-diensten helpen dus om die gegevens te verwerken, maar het eigendom van de gegevens ligt niet bij Elsevier.


Senior VP, Research Integrity, Elsevier