Foto Jan Dirk van der Burg

Typisch Nederland: Versteende vlinders

Jan Dirk van der Burg is Fotograaf des Vaderlands. Maandelijks maakt hij een beeldverslag van Nederland. Dit keer richt hij zijn camera op vlinderdecoraties.

Volgens de Vlinderstichting is het aantal vlinders in de Nederlandse natuur sinds 1992 met 40 procent afgenomen, maar aan de Nederlandse buitenmuren lijkt die curve precies de andere kant op te gaan. De roestvrijstalen vertalingen van de atalanta, de gehakkelde aurelia of de koninginnepage zijn de uitverkoren sfeermaker voor het decoratief doorbreken van een bakstenen muur. Een ganzenformatie zie je ook nog weleens op het huis en in het buitengebied vooral de voortploegende boer, maar getalsmatig kan niets op tegen de landelijke vlindertrend.

Het afbeelden van vlinders staat in de geschiedenis van de mens sowieso in een lange traditie. In Egypte zijn afbeeldingen van vlinders bekend van 3.500 jaar oud; daar werd het gezien als een symbool van geluk. Net als in China of Japan. Logisch, de metamorfose van wormachtige rups naar fladderende vlinder met wonderlijke kleurenpracht is natuurlijk ook gewoon een goed verhaal.

Daar werd later de symboliek van wedergeboorte en wederopstanding ook graag op geplakt. In de christelijke iconografie is een vlinder op de hand van Christus zelfs een symbool voor de opgestane menselijke ziel. Toch lijkt in Nederland de vlindertrend een andere oorzaak te hebben. Steekproefsgewijs was dehet meest gehoorde reden voor het afbeelden van de vlinder op het eigen huis: ‘de buurvrouw had ze ook’.

Foto Jan Dirk van der Burg

Foto Jan Dirk van der Burg

Foto Jan Dirk van der Burg

Foto Jan Dirk van der Burg

Foto Jan Dirk van der Burg

Foto Jan Dirk van der Burg

Foto Jan Dirk van der Burg

Foto Jan Dirk van der Burg