Brieven

Onderwijs

Slechte invloed mobiel

In het artikel over de onderwijskwaliteit op basisscholen en in het voortgezet onderwijs (14/4), wordt een cruciaal aspect niet genoemd: de negatieve invloed van de mobiele telefoon. Leerlingen komen met het hoofd gebogen over de mobiel de school binnen, lopen met gebogen hoofd door de gangen en op de trappen en verlaten de school weer met de mobiel in de hand. Het is niet ongewoon – ik heb als docent bij ze geïnformeerd – dat leerlingen tussen de 6 en 8 uur per dag met hun telefoon bezig zijn. Al die tijd gaat ten koste van het schoolwerk. De achteruitgang van het rekenen staat in directe relatie met gebrekkig lezen: verhaalsommen worden niet goed meer begrepen. Hoe denkt de Onderwijsinspectie in twee jaar tijd dit grote maatschappelijk probleem te kunnen keren?

Hoorn