Inmiddels ruim 25.000 gedupeerden vastgesteld in Toeslagenaffaire

Toeslagenaffaire Ook blijken circa 23.000 van de ruim 55.000 mensen die zich voor compensatie hebben aangemeld, in ieder geval niet in de Toeslagenaffaire gedupeerd.
Bij de Mars van de Moeders in Rotterdam liepen moeders die slachtoffer waren geworden van de toeslagenaffaire naar het belastingkantoor aan het Wilhelminaplein.
Bij de Mars van de Moeders in Rotterdam liepen moeders die slachtoffer waren geworden van de toeslagenaffaire naar het belastingkantoor aan het Wilhelminaplein. Foto Camiel Mudde

Meer dan 25.000 mensen zijn inmiddels aangemerkt als gedupeerde van de Toeslagenaffaire. Daarmee hebben zij in ieder geval recht op een compensatie van 30.000 euro (de zogeheten Catshuisregeling), kwijtschelding van hun publieke schulden en overname van hun private schulden. Dat blijkt uit een donderdag verschenen voortgangsrapport van staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane, VVD). Van bijna zesduizend mensen moet de aanvraag nog worden beoordeeld.

Ook blijken circa 23.000 van de bijna 54.000 mensen die zich voor compensatie hebben aangemeld, in ieder geval niet in de Toeslagenaffaire gedupeerd. „Dat wil niet zeggen dat er bij deze mensen niets aan de hand is”, schrijft De Vries. Het is de bedoeling dat de mensen die hulp nodig hebben, alsnog worden geholpen. Daarbij wordt gekeken op welke manier dit het beste kan. Dat is onderdeel van het uitgangspunt dat er voor mensen die hulp zoeken „geen verkeerde deur” bestaat, door het vorige kabinet geïntroduceerd als reactie op de Toeslagenaffaire.

Toetsingsmomenten

Om te bepalen of mensen daadwerkelijk in de Toeslagenaffaire zijn gedupeerd, gebruikt het kabinet twee toetsingsmomenten. Wordt iemand bij het eerste moment aangemerkt als gedupeerde, dan heeft de persoon recht op 30.000 euro — een bedrag dat niet wordt teruggevorderd wanneer later wordt vastgesteld dat iemand het onterecht ontving. Bij het tweede beoordelingsmoment wordt bepaald of gedupeerden nog meer geld toekomt. Inmiddels is van ongeveer 11.000 mensen de compensatieaanvraag volledig beoordeeld.

In januari uitte De Vries nog haar bezorgdheid over mogelijke fraude bij aanvragen voor de Catshuisregeling. Uit het voortgangsrapport blijkt dat het kabinet daar „tientallen meldingen” over heeft gekregen, bijvoorbeeld van de Belastingdienst en gemeenten. Wanneer blijkt dat iemand de compensatieregeling „evident” heeft misbruikt, wordt het uitgekeerde geld alsnog teruggevorderd.